Et unntaksår

Årets fiskerimesse Nor-Fishing blir annerledes enn det vi har vært vant til. Det fordi vi bygger nytt anlegg og når deler av bygget er borte, må vi finne andre løsninger.  Årets messe skal derfor foregå i telt på stadion i tillegg til de tilgjengelige hallene i Trondheim Spektrum. Det gir egne utfordringer både for arrangør, utstillere, besøkende og kanskje også for nabolaget.

Kronprins Haakon er til stede under åpninga 21. august. Messa avsluttes fredag 24. august klokka 15.00 . Klargjøring og rigging vil starte lenge før det.

Opprigging: Allerede 20.juli starter opprigginga og den vil vare helt fram til messestart. To store telt på til sammen 6.000 kvadratmeter skal opp på stadion. De skal deretter innredes med stander og utstyr.

All transport koordineres av en egen speditør med ansvar for vareleveringer til standene. Det betyr at det ikke skal kjøres halvtomme biler til området. Dette for å redusere den totale trafikkmengden.

Transport til teltene vil skje ved barnehagen. Vi er i dialog med barnehagen for sammen å få til gode løsninger. Transport til resten av messeområdet skjer som vanlig.

Det blir satt opp sikringsgjerder med duk mot Klostergata og barnehagen.  Dette for å skjerme både nabolag og messedeltakere. Det vil være trafikkinformasjonsvakter ved behov både under opprigging, selve messa og ved nedrigging.

Aktiviteter under messa: Det er ingen parkering for besøkende under messa. Derfor settes det opp shuttle-busser til området morgen og ettermiddag. Bussene får beskjed om å unngå tomgangskjøring.  Trafikken blir trolig størst ved messedagens start og slutt. (Messa er åpen mellom klokka 10.00 og 17.00).

Parkeringsplassen ved Øya Stadion skal fungere som drosjeholdeplass under messa. Utstillere kan parkere i Sandgata og på Dora og det vil gå shuttle-busser fra Dora og til bussholdeplasser ved Skansen og Ila.Informasjon om dette blir gjort kjent for deltakere via Nor-Fishing.no og deres Facebookside.

Nedrigging: Nedrigging starter umiddelbart etter messeslutt fredag 24.august. Øya stadion skal være tømt innen søndag 2.september.

Mer informasjon om messa: Se www.nor-fishing.no

Støy og støv

I samband med opp- og nedrigg av messa, vil det bli arbeidet mellom klokka 07.00 og helt fram til klokka 23.00. Det meste av dette arbeidet vil imidlertid foregå innendørs og i teltet. Det vil derfor ikke være særlig støyende arbeid, men når teltene settes opp og rives vil det bli utendørsaktivitet og kjøring av truck og lastebiler. Det haster med å få tømt stadion etter messa og det vil derfor bli betydelig trafikk av lastebiler med messeutstyr mandag og tirsdag etter messa.

Klostergata vil bli rengjort både før og etter messa.

 Stenging av gangveg

Gangvegen mellom Øya stadion og Trondheim Spektrum blir avstengt før messa. Den vil heller ikke bli åpnet etter Nor-Fishing fordi både bygging av hall og Klostergataprosjektet i regi av kommunen trenger å stenge gangvegen på grunn av sikkerhet. Det legges derfor opp til en mer varig omlegging slik at skolebarn og andre myke trafikanter skal slippe stadige endringer. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette – også rettet mot skolene. Omlegging av gangvegen vil bli godt skiltet.

 

Gjelder fra uke 31