Trondheim kommune informerer om at det natt til torsdag vil bli arbeidet med legging av hovedvannledning i Klostergata. Vannledningen skal krysse gata ved Klostergata og arbeidet er derfor lagt til et tidspunkt med lite trafikk.  Arbeidet starter klokka 22.00, foregår ved Klostergata 77-79 og kan medføre noe støy.

Både politi og naboer er varslet om arbeidet. Trondheim kommune beklager eventuelle ulemper.

Ved spørsmål kontakt prosjektleder Øivind Andersen mobil: 482 81 055