I dag mandag starter rigging til utdanningsmessa Utdanning og Karriere som arrangeres i Trondheim Spektrum 31. januar – 1. februar.

Målgruppa er elever i den videregående skole som kan bruke messa til å orientere seg om utdanning og yrkesvalg. Langvegsfarende elever kommer med egne busser. Elever fra Trondheim reiser kollektivt.

På messa får de snakke med representanter fra universitet, høgskoler, fagskoler, opplæringskontor, videregående skoler, bedrifter og andre organisasjoner.

Åpningstider:
Torsdag 31. januar 09.00 – 15.00
Fredag 1. februar 09.00 – 14.00

Før messa blir det frakt av varer og utstyr, samt rigging inne i hallen. Etter messeslutt blir det nedrigging og bortkjøring av utstyret. En egen speditør koordinerer arbeidet.

Arrangøren har i eget skriv varslet naboer om dette.

http://www.tautdanning.no/besokende/trondheim/