Følgende nabovarsel er sendt ut:

Til beboere i/ved: Elvepromenaden

På grunn av tidevannsbegrensinger og legging av rørstrekk ut i elva på tre punkter langs Elvepromenaden er vi dessverre nødt til å foreta arbeid på kveld. Dette vil foregå Torsdag 3.mai fra kl 18:00-23:00

Kommunen beklager de forstyrrelser dette måtte medføre og håper på forståelse for nødvendigheten av arbeidene.

Det er BN Entreprenør som utfører arbeidet for kommunen.

Kontaktinfo Trondheim Kommune:

Prosjektleder:

Øyvind Andersen: oivind.andersen@trondheim.kommune.no

Byggeleder:

Kristian Magne Dragsten: kristian.mange.dragsten@trondheim.kommune.no