Gravearbeidene i Klostergata er nå i full gang og foregår i hovedsak mellom klokka 07.00 og klokka 15.00.
Mandager og onsdager jobbes det fram til klokka 20.00
Kommunen beklager de ulemper dette medfører og gjør oppmerksom på at det ved uforutsette hendelser kan forekomme avvik fra de planlagte arbeidsoppgavene på kveldstid. Vi snakker da om kabel- og andre ledningsbrudd som ikke er planlagt og som det derfor ikke er mulig å varsle om opp forhånd.
Berørte beboere skal ha fått informasjonsskriv i postkassene sine.