Trondheim kommune bytter vann- og avløpsledninger i Klostergata samtidig som ny gate med fortau bygges. Gravearbeidene har pågått siden april i fjor og nærmer seg nå «klosterruinen» nærmere bestemt Klostergata mellom Margretes gate og Schwachs gate. På strekket over klosterruinen skal vannledningene byttes. Dette skal gjennomføres med så lite inngrep i klosterruinen som mulig. Nye ledninger tres inni de gamle for å begrense gravingen i gata og dermed bevare kulturlaget i klosterområdet.

Likevel vil det være behov for noe graving. Eiendommene langs gata skal kobles til den nye ledningen og de eldste stikkledningene inn til eiendommene skal byttes. I tillegg ligger det en større vannledning parallelt med ledningen som forsyner hver enkelt eiendom, denne skal også byttes ved en metode som kalles «utblokking». Dette krever at man graver seg ned på ledningen i hver ende av ledningsstrekket, trer igjennom stag og trekker det nye røret tilbake inni det gamle. Etter at vannledningene er byttet skal det bygges ny vei og nye fortau, dvs. at den gamle veibanen vil bli gravd bort og det vil bli bygget ny. Planen er å utføre denne delen av arbeidene uten å komme i berøring med kulturlaget.

Alle arbeidene er planlagt sammen med Riksantikvaren og alle gravearbeidene vil bli overvåket, fulgt opp og dokumentert av arkeologer fra NIKU som vil være til stede hele tiden.

Arbeidene starter kommende uke og vil vare i minst 8-10 uker.