Torsdag og fredag i neste uke skal parkeringsplassen  asfalteres. Det betyr transport av asfalt ned gata. Deretter blir det legging og valsing. Dette vil høres.

Asfaltarbeidet skal ferdigstilles i løpet av disse to dagene. Det betyr arbeid fram til klokka 19.

På byggeplassen for øvrig foregår støyping av betongplate – del to – ved inngangen.

Kommende søndag (10.6) arrangerer Trondhjems Turistforening Topp 7. Registrering av deltakere ved start og slutt foregår i hall E. Det er ventet om lag 3.000 deltakere.

Deltakere er oppfordret til ikke å komme med bil.

http://topp 7 2018