Onsdag i neste uke kommer de første takdragerne til Nye Nidarøhallen. Dette er store konstruksjoner som kommer med lastebil onsdag ettermiddag eller torsdag. Bilene ledsages av følgebiler. Dette skal sikre trygg transport.

Deretter skal takdragerne settes sammen på bakkeplan for så å heises på plass. Dette skjer trolig i uka etter.

Arbeid på uteområdet

Tirsdag 1. mai er det ingen aktivitet i forbindelse med byggingen. Ellers pågår graving foran Tennishallen. Grøftene er ferdig. Nå gjenstår utskifting av bærelag. Det vil pågå i bortimot to uker. I denne perioden vil det være støy som kan oppleves som forstyrrende.

På området foran hallen, arbeides det nå med vann og avløp. Det betyr vibrasjoner på grunn av komprimering av grunn.

Prosjektet måler både støy, støv og vibrasjoner for å sikre at arbeidet skjer innenfor gjeldende lovverk og retningslinjer fra kommunen

Ta likevel kontakt dersom spesielle hensyn tilsier det.

Arbeidet skjer i hovedsak mellom klokka 07.00 og 16.00. Transport av dragerne kan skje seinere på ettermiddagen av hensyn til trafikk-avvikling.