Torsdag og fredag i neste uke når prosjektet en milepæl.  Da monterer vi tak over inngangspartiet mot Ila. Dette vil blir godt synlig fra nordøstlig retning.

I forbindelse med montering av taket, vil det bli arbeidet utover vanlig arbeidstid.

Montering av takdragere ble utsatt denne uka på grunn av levering av feil deler. Når de riktige delene kommer, blir det også montering av takdragere denne siste uka i juni. Som vi har gitt beskjed om tidligere, så er det arbeid som ikke kan stoppes midt i prosessen. Det kan derfor også bety arbeid utover ettermiddagen.

Støyping av betongplata på framsida mot sør, ble utsatt på grunn av regn denne uka. Det tas opp igjen i junis siste uke.

Parkeringsplassen er snart ferdig, men plassen kan ikke brukes før vi har fått brukstillatelse.

Flytting av stillas kommende lørdag

Kommunen ber oss informere om at Teknobygg må jobbe fra ca. kl 0900 i morgen til ca. kl 12 med flytting av et stillas ned i spuntgropa til pumpestasjonen. Dette skal ikke være støyende arbeider ifølge  Teknobygg.

Planlegging av årets fiskerimesse er i full gang. Naboer får brev om dette før ferien.