Det skal bygges en ny avløpspumpestasjon på Øya, og i den sammenheng er det nødvendig med spunting. Spuntingen er planlagt startet fra 19. mars, og arbeidet vil pågå ut april måned. I uke 13 (påskeuka) vil det ikke foregå spunting.

Spuntemetode

Spunt er lange stålkonstruksjoner, også kalt nåler, som trykkes og vibreres ned i bakken. Arbeidet gjøres i intervaller på ca. 10-15 minutter. Støyen vil ikke være kontinuerlig og intervallene vil variere fra dag til dag. I forbindelse med heising av spuntnålene til riktig posisjon må Gangbrua stenges i korte intervall på ca. 5-10 minutter. Dette av sikkerhetshensyn.

Entreprenøren er i kontrakten pålagt å benytte støysvake metoder.Det skal derfor spuntes med vibrolodd, som er den spuntemetoden som støyer minst. Det vil likevel føre til noe støy i nærområdet.

Arbeid på dagtid

Spuntingen vil foregå på dagtid mellom kl 07 og 19. Det er tett kontakt med barnehagen nærmest anleggsområdet, og det vil i samråd med barnehagen bli vurdert om det er behov for en pause i spuntingen midt på dagen når barna sover.

Vi ber om at dere tar kontakt hvis dere har spørsmål om arbeidene eller om det er spesielle forhold/behov vi bør kjenne til. Vi beklager ellers ulempene arbeidene medfører.

Kontaktinformasjon

For spørsmål og andre henvendelser kan du ta kontakt med Trondheim kommune, Kommunalteknikk: