Fram mot ferdig bygg er det mye som skal skje utendørs på og ved hallen. Det skal legges tak og etableres park og stier. Planen er å få det meste ferdig til overlevering første juli.

Det vil fram til da bli arbeidet lange dager og lørdager. Arbeidstiden på hverdager er fram til klokka 19.00. Arbeidstid lørdag er mellom 08.00 og 17.00

Vi vil tilrettelegge arbeidet slik at vi i størst mulig grad unngå støy på kvelder og lørdager.

Det betyr at vi vil unngå snuplassen og heller gjøre arbeid lengre unna nabolaget.

Kommende lørdag skal vi for eksempel legge sedum på taket og gjøre arbeid der den tidligere brakkeriggen til Veidekke stod.