Første uka i mars stenges stien fra Nidareid bru og til tennishallen. Årsaken er at det skal etableres ny universell utformet adkomst fra gangbrua og ned til hallen. I dag er bakken for bratt, så vegen skal ha en ekstra trasé med utsiktspunkt og benker.

Langs den øvrige stien opp mot tennishallen skal det plantes busker og trær ned mot Nidelva. Dette er i tråd med krav til godt miljø for dyre- og fugleliv og gjøres i samarbeid med naturforvaltningsmyndigheten i kommunen.

En av årsakene til at gående må finne andre rekreasjonsområder i denne perioden, er at det skal plantes omlag 140 nye trær. Arbeidet pågår fram til sommeren.