Gangbrua ved Øya stadion må stenges i forbindelse med graving for sammenkobling av ny avløpspumpeledning. Alternativ rute for gående og syklende vil være via Elvegata/Nidareid bro. Se skisse under.

Gangbrua stenges fredag 28.september etter kl 17 og åpnes igjen i løpet av søndag 30.september.

Det vil foregå gravearbeider på kveldstid for å sikre raskest mulig gjennomføring.

Trondheim kommune beklager eventuelle ulemper.