Nå har Trondheim Parkering satt opp skilt som viser at det ikke er lov til å parkere på umerkede plasser utenfor hallen. Parkering skal skje på parkeringsplassen. Det er i byggeperioden etablert en alternativ snuplass. Den er gjerdet inn. Det er viktig at ingen flytter på disse gjerdene.

Vær vennlig og respekter dette. Informer gjerne brukere av hallen slik at vi unngår parkeringsbøter og frustrerte brukere.