Riksantikvaren har godkjent arbeidet med å forsterke Klostergata. Strekninga over Klosterruinen er nå fått flere lag med ny asfalt og sikringsgjerdene er flyttet opp på fortauet.

Det er også laget nye fartshumper over Klosterruinen og lysreguleringa er opphevet.

Det samme er aksellastbegrensingen.

Trondheim bydrift har ansvar for å kontrollere at vegen tåler de belastningene den utsettes for.

Trafikklyset er ikke i drift lenger og Trondheim bydrift har snudd skiltet med begrenset akseltrykk.