Onsdag denne uka mellom klokka 08.00 – 12.00 testes det tekniske anlegget i det nye kontorbygget til Trondheim Spektrum. Det betyr også sjekking av alarmanlegget. Det er forklaringen dersom noen hører alarmer eller ser blinkende lys i dette tidsrommet denne onsdagen. Det er bare en test.

Montering av støttevegger 

Trondheim kommune sin entreprenør skal etablere støttevegger såkalte spuntnåler i rørgrøft ved Øya avløpspumpestasjon onsdag 19. desember  Veggene brukes for å holde løsmassene ute fra ei byggegrop og for å sikre konstruksjoner i umiddelbar nærhet. På bildet under er spuntnålene markert med rødt. Arbeidene skal være ferdig i løpet av samme dag. Spuntnålene monteres med vibrolodd. Disse arbeidene kan generere noe støy.

Trondheim kommune beklager eventuelle ulemper.

Kommunen vil arbeide på byggeplassen fram til og med 21. desember. Deretter blir det juleferie – med et lite forbehold. Dersom det blir nødvendig kan det være aktuelt med noe innvendig malearbeid, som ikke vil berøre andre.