Kjøretøy med akseltrykk inntil 8 tonn kan igjen kjøre over området hvor klosterruinen ligger under Klostergata. Det fordi Riksantikvaren har godkjent de tiltakene som er lagt fram av Trondheim Spektrum og Trondheim bydrift.

Den vegstrekninga som er berørt er nå snevret inn med sikringsgjerder på begge sider for å sikre kantene på vegen og fortauet. I tillegg er det skiltet med tillatt akseltrykk i begge ender og etablert lysregulering.  Hensikten er å få flyttet tungtrafikken til midten av vegen;  – der vegen er sterkest.

Trondheim bydrift har stoppet saltinga av denne strekninga. Det betyr at det ikke blir svart asfalt i denne delen av Klostergata.

Transporten  med tunge kjøretøy  starter for fullt igjen igjen fra mandag av.  – Nå må framdriftsplanene revideres. Byggeprosjektet har tapt framdrift på støping av fundamenter på hall og på arbeid med konstruksjonen til nytt inngangsparti i sør.  Håpet er å kunne  gjøre omprioriteringer og forsere deler av arbeidet slik at vi  kan være i rute igjen i løpet av mars/april, sier prosjektleder for Trondheim Spektrum, Kjell Håvard Nilsen.