I kveld onsdag skal Veidekke gjøre en ekstra innsats for å få til en fin tursti rundt elvesvingen. Derfor så vil det bli arbeidet fram til ca klokka 21.00.  Det dreier seg om planeringsarbeid innenfor byggegjerdene.