Pumpestasjonen har nå vært gjennom ca. 3 mnd med prøvedrift og alt fungerer som det skal. Fire av fem gamle avløpumpestasjoner er nå lagt ned på Øya. Det gjenstår å koble om ledninger i enden av Schwachsgate for å kunne legge ned den siste stasjonen. Arbeidene med dette starter i løpet av høsten (framdrift er avhengig av arkeologer i Klostergata).
Før fellesferien vil det foregå noen avsluttende arbeider på Øya avløpspumpestasjon, som rekkverk mot elva og utskifting av dør.
Byggingen av Øya avløpspumpestasjon har vært et krevende prosjekt både teknisk sett og for omgivelsene rundt byggeplassen.
Vi ønsker å takke alle som har bidratt til at byggingen av nye Øya avløpspumpestasjon ble vellykket. Og sist, men ikke minst, ønsker vi å takke Øya sine innbyggere for tålmodigheten i byggeperioden.
Vi som har arbeidet med pumpestasjonen for Trondheim kommune ønsker alle en riktig god sommer!