Onsdag 8.august  stenges gang- og sykkelvegen mellom Øya stadion og Trondheim Spektrum. Årsaken er i første omgang fiskerimessen Nor-Fishing. Gangvegen blir imidlertid ikke åpnet etter messeslutt. Det fordi både bygging av hall og Klostergataprosjektet i regi av kommunen trenger å holde gangvegen stengt av sikkerhetsmessige hensyn. For at skolebarn og andre myke trafikanter skal slippe stadige endringer i trafikkmønster, blir gangvegen holdt stengt denne høsten. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når gangvegen åpnes igjen, også rettet mot skolene.