Vi går i gang med et nytt idrettsår. Det siste på en byggeplass. Nå er mer enn to tredeler av nybygging og ombygging av idrettsanlegget på Nidarø ferdig. Samtidig skal trenings- og kampaktiviteten foregå nesten som vanlig i de eksisterende hallene. Det har vi god tro på at vi skal få til, til tross for bygginga.

Det som skjer utendørs er nok den største utfordringa for oss alle. Samtidig som vi bygger ny hall, gjennomfører Trondheim kommune flere store prosjekt i og nær Klostergata. Det handler om nye vannrør og ny pumpestasjon blant annet. Det betyr vanskelig trafikale forhold både for kjørende og gående til tider.

Vi vil oppfordre alle brukere av hallen om å komme til fots eller på sykkel. Bruk refleks og lys.  MEN: Det er verdt å merke seg at nordligste del av Klostergata fra Andungen Barnehage er stengt for gående inntil arbeidet med nye vann- og avløpsledninger til beboerne i området er avsluttet. GÅENDE MÅ DERFOR BRUK MERKET TRASE LANGS FRIIDRETTSBANEN FOR Å KOMME TIL NIDARØHALLEN.

Utbyggerne i de ulike prosjektene vil sørge for midlertidig belysning, dersom byggearbeidet gjør at vanlig belysning ikke virker.

Det er begrenset med parkeringsmuligheter, kun 70 plasser nært anlegget. Handicap-parkeringa kan bli midlertidig flyttet i kortere perioder. Endringa vil bli skiltet.

Trondheim Parkering skal i løpet av høsten avgjøre hvordan parkeringsplassen kan brukes. Vi har foreslått tre timers gratisparkering i kjernetida for idretten. Om vi får gjennomslag for det, vet vi ikke ennå. Fram til at dette blir avgjort, er det tre timers gratisparkering.

Uansett;- nå bør vi begynne å venne oss til en hverdag med fokus på å komme seg til hallen med sykkel og buss, snarere enn med egen bil. Større bruk av samkjøring, vil også bidra positivt og belaste både nabolaget og miljøet mindre.

Idretten får tilsendt brev og situasjonskart med oppfordring om å spre dette budskapet til aktive, trenere og ikke minst foreldre. Slik kan vi unngå villparkering og trafikkfarlige situasjoner.

Se etter skilt! Husk: Vi har ingen å miste!