Det nærmer seg Nor-Fishing med stor aktivitet og mange besøkende.  Trondheim Spektrum og byggeprosjektet har de siste dagene gjort ekstra tiltak for å bedre situasjonen for myke trafikanter.

Kommunens vann- og avløpsprosjekt er forsinket og får ikke åpnet sin del av gangvegen mot Studentersamfunnet. (Se endringer på kart).  Dette fører til økt trafikk i Klostergata. Både kommune og Trondheim Spektrum vil derfor forsterke sitt vakthold som en følge av dette. Derfor har kommunen satt opp fysisk skille mellom gående og biler.

Holder grøntarealet åpent  for publikum under messa

Trondheim Spektrum har nå vært i ny dialog med politiets sikkerhetsansvarlig. Vi har blitt enige om å holde grøntarealet rundt messe- og byggeplass åpent også under messa.  Dette arealet i elvesvingen har vært stengt en uke hvert år i forbindelse med fiskeri- og havbruksmessene av hensyn til sikkerhet ved en eventuell evakuering, samt trygging av utstilleres verdier.

Det har vært uttrykt sterke ønsker om å ha tilgang til dette området også når det er messer. Det har vi lyttet til og fått tillatelse til å  legge til rette for.  Dette er også justert i gjeldende situasjonskart.

Etter innspill fra brukere trekkes også byggeplassgjerdene vekk fra gangvegen på nord-østsida av hallen.  Dette gjør gangvegen bredere enn det den har vært i det siste.