Nå etableres ny gangtunnel inn i Nidarøhallen. Den skal være i funksjon fram til sommeren. Det betyr færre endringer i adkomst og parkering, noe vi håper vil lette daglig bruk.

Det er verdt å merke seg at den midlertidige vegen til Hall E er stengt med anleggsgjerde etter klokka 16.00. Dersom det er behov for handicap-transport til Hall E, ring oppgitt telefonnummer på gjerdet.

Denne uka frigis parkeringsarealet ved Tennishallen (der det nå har vært gravearbeid). Trondheim Parkering har innført 3-timersparkering.

Fremdeles er det alt for mange brukere av hallen som ikke overholder parkeringsbestemmelsene. Det medfører utrygghet og fare for små og store trafikanter. Det må det bli slutt på!