Mandag starter arbeidet med å lage en midlertidig gangvei fra Klostergata ved Spektrum til Elvepromenaden. Denne gangveien skal brukes ut anleggsperioden og er merket med gult på illustrasjonen under. Endringen skal bli godt skiltet.

Samtidig med dette blir eksisterende gangvei gjort om til anleggsvei.  Adkomst for handicappede og varetransport til hallene vil også foregå langs denne anleggsveien.  Omlegginga skjer i samråd med Trondheim bydrift.