Fra mandag 8. april stenges trappa ved kiosken ned til garderobene. Det fordi vi  er kommet så langt i byggeprosessen at arbeidet med å etablere den endelige adkomsten er i gang.  Inntil alt er klart, vil du måtte bruke trappa ved porten til hall D for å komme til garderobeanlegget.

Det vil være godt skiltet.