Den pågående situasjonen med Coronasmitte berører de alle fleste. Selv om Trondheim Spektrum nå har stanset normal drift så vil det bli tiltagende aktivitet der fremover. Trondheim kommune benytter nå anlegget som distribusjonspunkt for smittevernmateriell som skal ut til de mange helseinstitusjonene i regionen. Det må derfor påregnes noe biltrafikk ifm denne aktiviteten. Vi er imidlertid glade for å kunne bidra med denne samfunnsviktige oppgaven i en for alle krevende tid.