Gang- og sykkelvegen fra Nidareid bru og til sørøst-sida av hallanlegget skal forsterkes og utvides.  Nidareid bru er derfor stengt fra klokka 07.00  mandag 8. oktober til klokka 19.00 fredag 12. oktober.. Stenginga skjer i høstferien for å bidra til minst mulig ulempe for trafikk til skolene. Arbeidene er en del av etableringa av den nye parken på Nidarø. Stenginga er koordinert med Trondheim kommunes arbeid langs Elvepromenaden og kunngjøres også i Adresseavisen lørdag.  Skolene i området er varslet.