I dag, fredag er siste messedag for Nor-Fishing.  Likevel er det nok en uke før årets messe er historie. Det er ventet hektisk aktivitet når messehallene skal tømmes og teltene skal rives. Dette arbeidet pågår fram til og med 3. september.

I ettermiddag skal både messedeltakerne forlate området samtidig som nedrigginga starter. Det betyr at dette kanskje blir den mest hektiske dagen.  Samordning av transport skjer på samme måte ved nedrigging som ved opprigging.

Trondheim Spektrum har i dag hatt gjennomgang med de involverte partene for å koordinere nedrigginga.