Nabolag

Nye Nidarøhallen ligger i enden av Klostergata, ei bygate med navnet sitt etter Elgeseter kloster. Det sies at levningene etter vikingkongen Harald Hardråde ligger i Klostergata og har ligget der i 950 år. 

banen-copy-2Klostergata er ei bygate, nært til St. Olavs hospital og sykehusets mange tilbud. Klostergata ligger også nært til NTNU, Studentersamfundet og mange studentboliger. 

Det har vært byggeaktivitet i og nært Klostergata lenge. Området er attraktivt, det er bynært, sentralt og vakkert. Når nå politikerne har sagt ja til Nye Nidarøhallen, blir det viktig å gjennomføre byggeprosessen på en slik måte at også beboerne i Klostergata føler seg godt tatt vare på. Det skal først og fremst skje gjennom god dialog i hele perioden. Du kan nå oss ved å sende e-post til post@nyenidarohallen.no Det er også opprettet en egen nabotelefon, først og fremst for dem som ikke bruker e-post. Nummeret er 468 24 524

_adl6351-1I samarbeid med politiet, Trondheim bydrift og Trondheim parkering, skal det legges planer for god trafikkavvikling under store arrangement. Det legges opp til bruk av shuttlebusser. Besøkende går siste stykke til fots.

Det betyr at Klostergata blir sperret for vanlig trafikk under konserter, storkamper og messer. Dette for å unngå for hard trafikkbelastning til beste for beboerne i området.

Samtidig vil vi sikre at beboerne i området blir minst mulig berørt. Øyabeboere skal ikke føle seg stengt inne under store arrangement.

Trondheim Spektrum AS har sammen med Trondheim kommune, Politiet og Statens vegvesen utarbeidet planer  for ulike typer arrangement.

Intensjonen er å finne gode løsninger både for beboere, brukere og arrangør.
Arrangementsplanene lages for at alle involverte skal være godt kjent med logistikk-løsninger når det nye  anlegget settes i drift. Trafikk og trafikkavvikling er tema i planene.

Det legges opp til faste møter med Øya Velforening i byggeperioden.

Lett å nå

Nye Nidarøhallen er lett å nå. Den ligger nært holdeplasser for både buss og tog. Å gå, sykle eller busse til hallen, vil være den vanligste måten å ta seg fram på når hallen står ferdig. Dette er i tråd med storsamfunnets ambisjoner om redusert biltrafikk i byene. 

Det vil kreve litt av oss. Treningstider i hallen må kanskje tilpasses brukernes alder i enda større grad enn i dag. Det å ta bussen til trening, skal bli like selvsagt som det i dag er å bruke buss til jobb og skole.