I morgen starter forberedelsene til graving i Klostergataprosjektet. Det vil særlig berøre beboere i og ved  Gudruns Gate, Elvepromenaden og Agnar Mykles Plass .

Klostergataprosjektet er Trondheim kommunes oppgradering av veg, vann og avløp i Klostergata og tilhørende gater.  Forberedelsene til graving innebærer at  Gudruns gate 1-3, Elvepromenaden mellom Gudruns Gate samt veg ved Agnar Mykles Plass blir fysisk avstengt fra torsdag 19.april. 

Det vil være adkomst for gående til eiendommer.

Gravearbeidene starter mandag morgen 23.april  og vil vare fram til skolestart 2018.

Arbeidene vil i hovedsak foregå mellom kl. 07:00 og kl. 20:00

BN Entreprenør gjør arbeidet for Trondheim kommune og beklager de forstyrrelser dette måtte medføre.

Nabovarsel er sendt.