Nå er arbeidet med å montere fasader på  den nye hallen i gang.Hallen får trekledning med innslag av fargede metallplater. Etter hvert vil hallen få et uttrykk likt det som er illustrert øverst på sidene. Arbeidet med å kle fasadene vil pågå fram til utpå sommeren.
Foto: Veidekke