Onsdag formiddag starter arbeidet med å legge asfalt. De siste forberedelsene er straks ferdige og i perioden 19. – 24. juni skal det legges asfalt i rundkjøringa, på veger, fortau og på logistikkplassen.

Størstedelen av arbeidene blir gjort denne uka, men det kan bli noe komplettering i neste uke.

I alt skal det legges ca 4 000 kvadratmeter med asfalt. Arbeidet vil i hovedsak foregå på dagtid, men dersom uforutsette situasjoner oppstår, kan det bli jobbet fram mot klokka 19.00.

Når asfalten er på plass vil arealene på sør- og vestsiden av anlegget framstå som langt mer ferdige enn de gjør i dag.