Trondheim kommune informerer gjennom Klostergataprosjektet  at det i perioden tirsdag 12. mars kl. 07:00 til torsdag 14. mars (kveld) vil være endringer i trafikkmønsteret. Vegen legges om for trafikk mellom Klostergata 67 og 69. Det vil være skiltet omkjøring til en provisorisk veg langs garasjeanlegget tilhørende Nidarlund BRL.
Den provisoriske vegen vil ikke være tillatt for kjøretøy over 3,5 tonn.
Årsaken til dette er at det skal graves ei dyp avløpsgrøft forbi krysset inn til Øysteins gate. Dette er en trang passasje og av sikkerhetshensyn til arbeiderne nede i grøfta må Klostergata stenges og legges provisorisk utenfor graveområdet.
Stengningen er koordinert med de andre pågående byggeprosjektene i området, som Nye Nidarøhallen og Nye Øya avløp-pumpestasjon. Trondheim Brann- og redningstjeneste samt Trondheim renholdsverk er informert om den midlertidige trafikksituasjonen forbi krysset.
Omleggingen har ingen innvirkning på personbiltrafikk, politi og ambulanse.