Trondheim kommunes prosjekt Nye Øya avløpspumpestasjon vil informere om at det vil være behov for periodevis omlegging av gangvegen ved Øya stadion i neste uke. Årsaken er finpuss av plenarealer og gangveg. Etter planen skal arbeidene være avsluttet i løpet av førstkommende uke (uke 19).
Omleggingen av gangvegen vil bli godt skiltet og det vil bli benyttet trafikkvakter ved behov.
Kartet under viser hvor du skal gå, mens arbeidet foregår.
Det jobbes nå mot å ferdigstille prosjektet innen uke 23.