Trondheim kommunes prosjekt Nye Øya avløp-pumpestasjon vil informere om en midlertidig omlegging av gangvegen ved Øya stadion i neste uke. Årsaken er grave- og ledningsarbeid. Arbeidet starter mandag 4. mars klokka 09.00, altså etter at skolebarna har gått til skolen for dagen. Etter planen skal arbeidet være avsluttet i løpet av den uka (uke 10)

Omlegginga av gangvegen  vil bli godt skiltet.

Kartet under viser hvor du skal gå, mens arbeidet foregår.