Trondheim kommunes prosjekt Nye Øya avløpspumpestasjon vil informere om en midlertidig omlegging av gangvegen ved Øya stadion i neste uke. Årsaken er grave- og ledningsarbeid, og noe rivingsarbeid. Arbeidet starter mandag 8.april kl 09.00, altså etter at skolebarna har gått til skolen for dagen. Etter planen skal arbeidet være avsluttet i løpet av kommende uke (uke 15).
Omlegginga av gangvegen vil bli godt skiltet.
Kartet under viser hvor du skal gå, mens arbeidet foregår
Prosjektet informerer i tillegg om følgende:
– I forbindelse med ferdigstilling av gravearbeidene ved Elvegata 5B vil det være manuell trafikkdirigering med trafikkvakter. Du må regne med korte stopp i gangtrafikken over Gangbrua.
–  Nye Øya avløpspumpestasjon er nå satt på prøvedrift og det vil være fult fokus på å ferdigstille utomhusarbeider i tida etter påske.