Arbeid langs elvepromenaden:

Arbeidene med nye vann- og avløpsledninger er forsinket og forventet åpning av elvepromenaden mellom Agnar Mykles plass og Gudruns gate er ca. uke 41

En av hovedårsakene til forsinkelsen er at en eksisterende stor hoved-avløpsledning var i mye dårligere forfatning enn antatt og ca. 200 m av denne må derfor byttes.

Gravearbeid i Klostergata:

Ca. 3. september starter graving for hovedvannledning fra Nye Nidarøhallen langs Klostergata fram til Andungen barnehage.

Ca. uke 42 starter gravearbeid med vann- og avløpsledninger i krysset Klostergata/Gudruns gate.

Fast kveldsarbeid:

Det arbeides faste kvelder tirsdag og torsdag  for å ta inn tapt tid i forbindelse med arbeidene langs elvepromenaden, arbeidene skal avsluttes senest kl. 20.00 disse dagene.