Klostergata er nå ferdigstilt med noen mindre oppgaver som må vente til våren 2020 på grunn av at vinteren er her..

Siste asfalten i gata ble lagt torsdag i uke 50 slik at vei og fortau er ferdigstilt fra krysset Klostergata, Ragnhilds gt. og Mauritz Hansens gt. ned til Trondheim Spektrum.

Gata er oppgradert med nye fortau, ensartet veibredde, nylagt asfalt og ny veibelysning alt dette i tillegg til at det er lagt nye vann- og avløpsledninger i gata som en del av separeringsprosjektet «Renere elv».

 

Vintervedlikeholdet som brøyting og strøing av fortau og vei er nå overtatt av- og utføres av Trondheim bydrift.

 

Til våren vil det bli utført noen mindre arbeidsoppgaver som komplettering av beplantning, busker og trær, kantpussing, samt oppmerking av gangfelt og parkeringsplasser. Vi håper at dette kan være ferdigstilt til 17. mai neste år.

 

 

Med hilsen

Trondheim kommune, kommunalteknikk