I dag onsdag, torsdag og kanskje fredag ettermiddag blir det ekstra jobbing med å sette ny kantstein langs Elvepromenaden. Dette vil ikke være  støyende arbeid. Målet er å få asfaltert promenaden før  asfaltverkene stenger for vinteren. Kansteinsettinga kan derfor pågå fram til klokka 22.00 disse dagene. Dersom arbeidet går som planlagt, starter asfalteringa over helga. Gående og syklende blir ledet til alternativ trasé jfr kart.