Mandag til onsdag før påske skal det settes kantstein rundt den nye rundkjøringa foran Spektrum. Samtidig skal den nye vegen langs hallen ned mot inngangen til Trondheim Catering etableres. Det vil også settes kantstein langs denne veibiten.

Strekninga blir asfaltert i slutten av mai.

God påske!