Trondheim kommune skal rehabilitere og oppgradere Trondheim stadion i tidsrommet 8. mai til medio august. Sluttdato for arbeidene er ikke klart, da deler av arbeidet er væravhengig.

Arbeid som skal utføres er:

  • Planering, lufting og  tilsåing av nytt gress på indre bane.
  • Fjerning av eksisterende idrettsdekke/toppdekke friidrett og eventuelt avretting av eksisterende asfaltdekke.
  • Legging av nytt idrettsdekke/toppdekke friidrett.
  • Nytt idrettsutstyr (vanngrav, hoppegrop, kastbur etc).

Arbeidene vil kun foregå inne på tomten for Trondheim stadion. Prosjektet vil følge andre kommunale prosjekters avtale der tungtransport ikke foregår i tidsrommet 07:30-08:30 og 13:30-14:30.

Trondheim kommune inviterer til informasjonsmøte mandag 6. mai kl. 18:00 – 19:30 i 2. etg i arrangementsbygget ved stadion. Velkommen!