STENGING AV ELVEPROMENADEN VED SCHWACHS GATE OG AGNAR MYKLES PLASS

Av sikkerhetshensyn må Elvepromenaden stenges ved Schwachs gate og Agnar Mykles plass i forbindelse med gravearbeider for nye avløpskummer. Alternativ rute for gående og syklende vil være via Klostergata. Se skisse under.

Alternativ rute vil bli skiltet.

 

Gravearbeidene starter tirsdag 26.november. Forventet ferdigstillelse av disse arbeidene er slutten av desember.

Vi beklager hvis stengingen fører til ulemper for deg.

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål og andre henvendelser kan du ta kontakt med Trondheim kommune, Kommunalteknikk:

Prosjektleder Øivind Andersen

epost: oivind.andersen@trondheim.kommune.no

Byggeleder Kristian-Magne Dragsten

epost: kristian-magne.dragsten@trondheim.kommune.no

Telefon kommunalteknikk: 979 96 224

 

BN Entreprenør AS/Utførende entreprenør

Prosjektleder Thomas Pedersen

epost: thomas@bne.no

Prosjektkoordinator Berit Høiseth

epost: berit@bne.no