I midten av mars starter det utvendige arbeidet med å legge ny kommunal vannledning over parkeringsplassen til Trondheim Spektrum. Det betyr at det ikke blir mulig å parkere ved hallen før til sommeren.

Unntaket er handicap-parkering. Fremdeles er det parkering til ca 30 biler ved Øya stadion.

Årsaken til dette er legging av kommunale vannledninger og nye avløpskummer. Dette er overvannsledninger som skal lede regnvann og annet overflatevann ned i avløpsnettet.  I  samme periode starter også arbeidet med å lage nye parkeringsplasser og nytt torg foran hallen.

Fra høsten av vil det igjen være dekke foran hallen og parkeringsplasser til 80 biler.