Hvorfor gjør vi det?

Nye Nidarøhallen bygges av flere grunner:

 • Hall A og C i dagens bygning må settes i stand for å kunne brukes videre.
 • Stor økning i aktiviteten til mange hallidretter, gjør at det er behov for økt hallkapasitet.
  En avtale med Trondheim kommune gjør at idretten får både gratis hall-leie og flere hallflater med denne ombygginga.
 • Trondheim har sagt ja til å arrangere Euro 2020 – håndball EM for kvinner og menn.
  Det krever en hall med plass til 8.000 tilskuere.
 • Trondheim har vært vertsby for store fiskeri- og havbruksmesser siden 1965.
  Dette er næringer i vekst og aktiviteten gir store ringvirkninger til regionen.
 • Byen mangler en konsertarena vinterstid.
  Nye Nidarøhallen kan romme store innendørs konsertopplevelser.

 

Derfor vedtok et enstemmig formannskap utbygging og rehabilitering av Trondheim Spektrum 25.06.2014.

«Trondheim kommune ønsker at Nidarøområdet og anlegget til Trondheim Spektrum AS,
i et langsiktig perspektiv, skal benyttes til samme formål som i dag…» Åpne saksprotokoll.

Endelig vedtatt i bystyret 14.3.17

Engasjementet var stort i forkant av Trondheim bystyrets behandling av saken, og det var bra. Arkitekt og prosjektledelse lyttet, tenkte og tegnet. Da bystyret gjorde sitt endelige vedtak 14.mars 2017, sa flertallet ja til å bygge en vesentlig forbedret hall. Ved å snu hallen 90 grader og senke takhøyden med fire meter, får vi nå en hall som glir godt inn i terrenget rundt. Vi får også et kraftig forbedret uteområde, med et grøntareal som er større enn det på Marinen.
 Mange fagmiljø har vært engasjert for å finne løsninger som ivaretar både brukernes ønsker og skeptikernes innvendinger.

Breddeidretten er den største brukeren av idrettsanlegget på Nidarø.

 

alternativ-a-daglig-bruk
Daglig bruk. – Illustrasjon: Link Arkitektur.

Gratis hall-leie og flere hallflater. Det er hva idretten i Trondheim trenger. Samtidig skal hallen ligge nær knutepunkt for kollektivtrafikk. Alt dette er det bare ei utbygging på Nidarø som kan sikre oss. Derfor argumenterer Idrettsrådet i Trondheim sterkt for en ny storhall på Nidarø.

Av Anne-Lise Bratsberg, leder for Idrettsrådet i Trondheim kommune

Øen stadion ble etablert der dagens friidrettsstadion ligger i 1900. Det betyr 116 år med idrettsanlegg på Nidarø. Totalt bruker 20 ulike idretter dagens anlegg i tillegg til at det foregår mye egenorganisert aktivitet i området. Dagens idrettsanlegg på Nidarø består av 9 haller (6,5 spilleflater, 1 tennishall og 6 stk 1/3-haller), utebaner tennis, friidrettsanlegg, frisbeeanlegg og orienteringskart.

De store innendørs hallidrettene som håndball, bandy, volleyball og cheerleading har hatt en aktivitetsvekst de siste årene. Dette medfører behov for økt hallkapasitet. Samtidig har A og C hallene i dag en slik tilstand at de representerer en fare for at taket kan kollapse. Det er derfor nødvendig å rive disse hallene av sikkerhetsmessige hensyn. Ved å rive hallene og erstatte disse med en ny stor hall med fire spilleflater får hallidrettene en netto tilvekst på ca. 20 % bare på Trondheim Spektrum. Dette vil ha stor betydning når vi opplever aktivitetsvekst.

Les mer.

Store mesterskap

 

Nye-Nidarøhallen-Kamparena

Trondheim og Trøndelag har lange håndballtradisjoner. På landslaget for både kvinner og menn finner vi markante trønderske spillerprofiler. På trenerbenkene til de to landslagene finner vi kapasiteter med adresse i Trondheim. Det trønderske publikummet har også vist stor interesse og vært flinke til å møte opp når Trondheim har vært vertsby for store oppgjør.  

I 2020 har Trondheim forpliktet seg til å være vertsby for for flere kamper under EM i håndball EURO 2020 – både for kvinner og menn. Det er det mange av oss som ser veldig fram til. For å kunne få slike kamper, må kamparenaene kunne romme minst 8.000 tilskuere. I tillegg må det legges godt til rette for omfattende TV-produksjoner.

Messer

 

photo-snolys-no-_-the-nor-fishing-foundation
– Foto: Snolys.no / The Nor-Fishing Foundation.

Trondheim har siden 1965 vært arena for fiskerimessen Nor-Fishing. Med framveksten av norsk havbruksnæring, kom også messen Aqua Nor. Nå arrangeres disse messene annen hvert år, med stor nasjonal og internasjonal deltakelse. 20.000 besøkende legger hvert år igjen mellom 80 og 100 millioner kroner i løpet av den uka messen varer.

Interessen for messene har vært stadig økende. I de siste seks årene har messene blitt så store at kapasiteten i messeområdet har vært sprengt.

Fiskeri- og havbruksnæringa opplever god lønnsomhet og stor utvikling. Det fører til stor interesse både fra inn og utland. I dag har vi 500 utstillere på messene. 100 av disse er utenlandske. Besøkende fra om lag 75 nasjoner besøker messene hvert år.

Nor-Fishing og Aqua Nor er i dag av de viktigste møteplassene innenfor sine områder. Messene setter Norge, Trøndelag og Trondheim på kartet innenfor en svært viktig sektor.

Konserter

 

Nye-Nidarøhallen-Konsert

Trøndere søker til Granåsen, Sverresborg og Borggården for store konsertopplevelser. Med byggingen av Nye Nidarøhallen, får vi også en stor konsertarena som kan brukes både sommer og vinter. 12.000 er det plass til i publikumsdelen. Mange av disse kommer til fots etter et besøk på en av byens restauranter i forkant. Hvem som skal stå på scenen, kan vi bare drømme om i dag. Mulighetene er mange…  

Blir anlegget for ruvende i bybildet?

Nye Nidarøhallen skal bli til glede for hele byen. Vi har derfor gjort
betydelige endringer både på størrelse og utseende slik at anlegget
skal gli godt inn i omgivelsene.

Blir trafikkbelastningen for stor?

Vi skal hovedsakelig reise kollektivt til anlegget. Når Nye Nidarøhallen står ferdig, vil aktiviteten gå opp og trafikkbelastningen gå ned.

Trondheim Spektrum AS har sammen med Trondheim kommune, Politiet og Statens vegvesen utarbeidet planer  for ulike typer arrangement.

Arrangementsplanene lages for at alle involverte skal være godt kjent med logistikk-løsninger når det nye  anlegget settes i drift.

Det vil si:

 • De som jobber med detaljplanlegging av det nye anlegget
 • driftsorganisasjonen til Trondheim Spektrum AS og
 • de arrangører som skal leie anlegget i framtida.

Trondheim Spektrum AS skal legge vekt på at nabolaget på Øya skal bli minst mulig berørt av de forskjellige arrangementene samtidig som sikkerheten for publikum skal være godt ivaretatt.

Innholdet i arrangementsplanene:

 • Beskrivelse av arrangement, oversiktskart i bybildet, kart over nærområdet, oppsett av hallen, trafikkavvikling/parkering, forholdet til naboer, gående og syklende
 • Alarmrutiner/rømmingsforhold
 • Beredskap/sikkerhet

 

For de største arrangementene  jobbes det med trafikkstyring i Klostergata i perioden før arrangementet starter og ved avslutning.

Under disse arrangementene vil parkeringen ved anlegget være stengt, med unntak av HC-parkering. Basert på Trondheim Conserts erfaring fra Sverresborg, venner publikum seg fort til at det ikke er anledning til å kjøre helt fram til konserten.

For eliteseriekamper og breddeturneringer vurderes vakthold for å styre unna trafikk når parkeringen er i ferd med å fylles opp.
Ved spørsmål rundt arrangementsplaner, kontakt Trondheim kommune.