Den midlertidige omlegginga av gangveien ved Øya stadion, vil vare fram til 15. juni. Årsaken til at dette har tatt litt lenger tid enn opprinnelig planlagt, er arbeid nært høyspent og de sikkerhetsmessige tiltak som har vært nødvendig i forbindelse med dette. Trondheim kommune beklager ulempen.