• I regi av Forsvaret gjennomfører  nødetatene en antiterrorøvelse i Trondheim Spektrum 12. juni mellom klokka 09.00 og 15.00.
  • Det vil derfor bli trafikk av utrykningskjøretøy i området denne dagen.
  • Det betyr ikke at det har skjedd noe alvorlig, men at forsvaret, politi, brann og helse øver på å håndtere en fiktiv terrorsituasjon i Trondheim Spektrum.
  • Innsatsledere og fagfolk fra de ulike etatene trener på håndtering og samhandling.
  • Trondheim Spektrum er valgt som øvingsobjekt fordi det er et av byens største offentlige bygg med en rekke store arrangement årlig.
  • Det må forventes mange utrykningskjøretøy og personell fra nødetatene og Forsvaret i området i tidsrommet øvelsen pågår.

Men vi gjentar dette er en øvelse.