Mellom klokka 7 og 15 i morgen lørdag arbeider Trøndersveis med flikkearbeid på hallen. I hovedsak dreier det som om fuging og pussing, men det kan også bli snakk om noe meisling.

Meislinga vil ikke starte før eventuelt etter klokka 9 om morgenen. Arbeidet vil foregå på hall A.