Torsdag denne uka skal det felles tre trær i rundkjøringa og ved parkeringsplassen sør og vest for Trondheim Spektrum. Trærne skal felles fordi det skal etableres en ny adkomst og en ny snuplass. Det vil bli plantet nye trær når det nye uteområdet etableres.

Selve trefellinga går fort. Deretter kvistes trærne, stammene deles og trevirket kjøres bort i konteinere. Det blir ikke satt opp byggeplassgjerde rundt, men vakter er på plass i alle retninger.

På bildet vises hvilke trær som skal felles.