Byggeprosjektene Nye Nidarøhallen, Klostergata-prosjektet og Ny pumpestasjon har mandag hatt koordineringsmøte og etablert ekstra trafikk-sikringstiltak nå i høstmørket.

Det blir fra tirsdag morgen trafikkvakt ved krysset Klostergata og Gudruns gate. Vakta vil være der hver dag i arbeidstida. Dette vil pågå så lenge Klostergata-prosjektet til Trondheim kommune finner det nødvendig.

Det jobbes også med å få til fysisk skille mellom gående og kjørende der vegbredden tillater det. Samtidig settes det i gang tiltak for å få minst mulig tungtransport i tidsrommet mellom klokka 07.30 og 08.30.

Alle de ulike prosjektene oppfordrer alle om å kjøre forsiktig, følge gjeldende skilting og bruke refleks.