Her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer i rive- og byggeprosessen. Det vil også komme informasjon om aktiviteter i anlegget og i området rundt. Selv om det skal bygges ny hall, skal jo messer, arrangement, kamp og treninger gå som planlagt i byggeperioden. De ulike arrangørene vil holde sine brukere orientert under vegs, men også her vil det komme meldinger fra bruk og bygging. Trykk på fanene framdriftsplan og situasjonskart under for å se.

Situasjonskart

Ny grus på Elvepromenaden torsdag


Trondheim kommune informerer om at Teknobygg skal legge på ny grus på Elvepromenaden fra Gangbrua mot Trondheim Spektrum torsdag 16. mai. Gangtrafikk blir ledet forbi Elvepromenaden langs Øya stadion slik det ble gjort i forrige uke. Arbeider starter etter at barna har gått til skolen.

Midlertidig omlegging av gangvei ved Øya Stadion


Trondheim kommunes prosjekt Nye Øya avløpspumpestasjon vil informere om at det vil være behov for periodevis omlegging av gangvegen ved Øya stadion i neste uke. Årsaken er finpuss av plenarealer og gangveg. Etter planen skal arbeidene være avsluttet i løpet av førstkommende uke (uke 19).
Omleggingen av gangvegen vil bli godt skiltet og det vil bli benyttet trafikkvakter ved behov.
Kartet under viser hvor du skal gå, mens arbeidet foregår.
Det jobbes nå mot å ferdigstille prosjektet innen uke 23.

Stor aktivitet utendørs


Fram mot ferdig bygg er det mye som skal skje utendørs på og ved hallen. Det skal legges tak og etableres park og stier. Planen er å få det meste ferdig til overlevering første juli.

Det vil fram til da bli arbeidet lange dager og lørdager. Arbeidstiden på hverdager er fram til klokka 19.00. Arbeidstid lørdag er mellom 08.00 og 17.00

Vi vil tilrettelegge arbeidet slik at vi i størst mulig grad unngå støy på kvelder og lørdager.

Det betyr at vi vil unngå snuplassen og heller gjøre arbeid lengre unna nabolaget.

Kommende lørdag skal vi for eksempel legge sedum på taket og gjøre arbeid der den tidligere brakkeriggen til Veidekke stod.

Dette er status for arbeidet med ny rundkjøring


Arbeidet med uteområdet rundt det nye hallanlegget går framover. Det skal lages ny rundkjøring og gang- og sykkelveg. Det etablerte anleggsgjerdet, markert på kartet som en rød strek – vil være på plass fram til vi er ferdig med å legge ny asfalt. Dette skal etter planen skje fra 18. juni og vil ta to til tre dager. Området som skal asfalteres er markert med blått på tegningen.

Gående og syklende oppfordres fortsatt til å bruke Elvepromenaden til Ila. Den grønne streken på kartet viser mulig passasje nå i anleggsperioden. Vi gjør oppmerksom på at dette er midlertidig og at fram til den nye gangvegen er ferdig, må banen deles med billister på den siste strekninga inn til Spektrum.

Informasjonsmøte om rehabilitering og oppgradering av Trondheim stadion


Trondheim kommune skal rehabilitere og oppgradere Trondheim stadion i tidsrommet 8. mai til medio august. Sluttdato for arbeidene er ikke klart, da deler av arbeidet er væravhengig.

Arbeid som skal utføres er:

  • Planering, lufting og  tilsåing av nytt gress på indre bane.
  • Fjerning av eksisterende idrettsdekke/toppdekke friidrett og eventuelt avretting av eksisterende asfaltdekke.
  • Legging av nytt idrettsdekke/toppdekke friidrett.
  • Nytt idrettsutstyr (vanngrav, hoppegrop, kastbur etc).

Arbeidene vil kun foregå inne på tomten for Trondheim stadion. Prosjektet vil følge andre kommunale prosjekters avtale der tungtransport ikke foregår i tidsrommet 07:30-08:30 og 13:30-14:30.

Trondheim kommune inviterer til informasjonsmøte mandag 6. mai kl. 18:00 - 19:30 i 2. etg i arrangementsbygget ved stadion. Velkommen!

Arbeid på nordsida lørdag 


For å bli ferdig til asfaltering, blir det i morgen lørdag lagt stein på nordsida av hall-anlegget.

Se illustrasjon - der arbeidsområdet er markert med rødt.

Dette skal ikke være støyende arbeid.

Endrede åpningstider i sommer


Siste dag i idrettsåret 2018-19 avsluttes tirsdag 30. april. Neste gang vi ønsker idretten velkommen er i ny arena. Frem til da stenges anlegget.

Dersom man ønsker å booke hall- og eller møterom i sommer, ta kontakt med Trondheim Spektrum på 73 56 86 00.

 

DNB-cup i håndball


362 lag skal delta på DNB Trondheim Håndballcup i uka etter påske. 

Dette er den største cupen i Norge hvor samtlige lag spiller sine kamper innendørs. Kampene foregår både i Trondheim Spektrum og Kolstad Arena.

Over 2500 tilreisende spillere skal besøke Trondheim denne helga. De skal blant annet overnatte på Scandic Lerkendal og skoler i området rundt Kolstad Arena.

Alle deltagere får tilbud om buss fra skolene de bor. på. Bussene stopper i Kongensgata.

Det vll være trafikkvakter utplassert ved Prix.

Åpningstider for håndballcupen:

  • Torsdag 25.4: 12.00 - 22.00
  • Fredag  25.4:  12.00 - 23.00
  • Lørdag  26.4:  07.00 - 23.00
  • Søndag 27.4:   07.00 - 21.00

PS: Alle deltagende lag er oppfordret til ikke å spille musikk utendørs.

Mer informasjon finner du her:

https://www.trondheimhandballcup.no/vanvittige-362-lag-pa-arets-cup/

Kantsteinsetting i den stille uke


Mandag til onsdag før påske skal det settes kantstein rundt den nye rundkjøringa foran Spektrum. Samtidig skal den nye vegen langs hallen ned mot inngangen til Trondheim Catering etableres. Det vil også settes kantstein langs denne veibiten.

Strekninga blir asfaltert i slutten av mai.

God påske!

Ny adkomst til garderobene


Fra mandag 8. april stenges trappa ved kiosken ned til garderobene. Det fordi vi  er kommet så langt i byggeprosessen at arbeidet med å etablere den endelige adkomsten er i gang.  Inntil alt er klart, vil du måtte bruke trappa ved porten til hall D for å komme til garderobeanlegget.

Det vil være godt skiltet.