Her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer i rive- og byggeprosessen. Det vil også komme informasjon om aktiviteter i anlegget og i området rundt. Selv om det skal bygges ny hall, skal jo messer, arrangement, kamp og treninger gå som planlagt i byggeperioden. De ulike arrangørene vil holde sine brukere orientert under vegs, men også her vil det komme meldinger fra bruk og bygging. Trykk på fanene framdriftsplan og situasjonskart under for å se.

Situasjonskart ute og inne

Arbeid neste uke 14. – 18. mai.


Det som vil foregå på byggeplassen i neste uke er etablering av avrettingslag på parkeringsplassen. Dette er arbeid som støyer mindre enn det etablering av bærelagene har gjort. Foran hallen mot sør pågår det fortsatt arbeid med etablering av bærelag.

Nå legges det også nytt dekke på tennisbanen. Den skal være ferdig i løpet av mai.  En gravemaskin, en hjullaster og en vals er i aktivitet i forbindelse med dette.

Vi har satt opp  en rekke med konteinere helt sør på parkeringsplassen. Dette for å skjerme naboer mot støy.

  1. mai er det ingen aktivitet på plassen og den 18. er aktiviteten redusert.

Den første takdrageren ble montert seint mandag kveld. Arbeidet gikk greit til tross for enkelt vindkast. De neste takdragerne blir montert i uke 25

 

 

Bygget reiser seg


Nå heises de første takdragerne på plass. De skal deretter sikres og stives av. Dette arbeidet vil pågå til det er ferdig. Det kan være avsluttet klokka 15 i dag, men kan også måtte pågå fram til klokka 23 i kveld. Dette for å ivareta sikkerheten under en så krevende operasjon.  Arbeidet vil ikke være særlig støyende. Det som høres vil være mutterdragere og lyden fra sveiseapparat.

 

Aktiviteter i neste uke


Nå begynner bygget og reise seg. Det skjer når den første takdrageren skal settes sammen og heises på plass i neste uke.  Transportene med takdragerne ned til anlegget er unnagjort i denne omgang.

Arbeidet med bærelagene på parkeringsplassen  skal være ferdigstilt i løpet av kommende uke.

Foran hallen – mot sør, vil det fortsatt pågå etablering av bærelag.  Det er ingen aktivitet på Kristi Himmelfartsdag og redusert aktivitet fredagen etter.

 

Trondheim kommune informerer om graving på kveldstid


Følgende nabovarsel er sendt ut:

Til beboere i/ved: Elvepromenaden

På grunn av tidevannsbegrensinger og legging av rørstrekk ut i elva på tre punkter langs Elvepromenaden er vi dessverre nødt til å foreta arbeid på kveld. Dette vil foregå Torsdag 3.mai fra kl 18:00-23:00

Kommunen beklager de forstyrrelser dette måtte medføre og håper på forståelse for nødvendigheten av arbeidene.

Det er BN Entreprenør som utfører arbeidet for kommunen.

Kontaktinfo Trondheim Kommune:

Prosjektleder:

Øyvind Andersen: oivind.andersen@trondheim.kommune.no

Byggeleder:

Kristian Magne Dragsten: kristian.mange.dragsten@trondheim.kommune.no

 

Byåsen i semifinale i Spektrum i dag


I dag spiller Byåsenjentene semifinale i sluttspillet mot Norges beste lag for tiden, Vipers fra Kristiansand. Et lag spekket med landslagsstjerner. Dette ble bestemt mandag. Per dato ligger klubben 116 publikummere bak Vipers i forhold til flest publikummere på kamp denne sesongen. Så i tillegg til å vinne kampen vil Byåsen gjerne slå Vipers på antall publikum.

Med så kort tid til å organisere og selge kampen, bestemte Byåsen seg for å tilby Trondheim kampen gratis.

Kampen starter klokka 18.30.

Husk ingen parkering for bil ved hallen. Kom til fots og hei Byåsen til finalen!

 

Takdragere kommer i neste uke


Onsdag i neste uke kommer de første takdragerne til Nye Nidarøhallen. Dette er store konstruksjoner som kommer med lastebil onsdag ettermiddag eller torsdag. Bilene ledsages av følgebiler. Dette skal sikre trygg transport.

Deretter skal takdragerne settes sammen på bakkeplan for så å heises på plass. Dette skjer trolig i uka etter.

Arbeid på uteområdet

Tirsdag 1. mai er det ingen aktivitet i forbindelse med byggingen. Ellers pågår graving foran Tennishallen. Grøftene er ferdig. Nå gjenstår utskifting av bærelag. Det vil pågå i bortimot to uker. I denne perioden vil det være støy som kan oppleves som forstyrrende.

På området foran hallen, arbeides det nå med vann og avløp. Det betyr vibrasjoner på grunn av komprimering av grunn.

Prosjektet måler både støy, støv og vibrasjoner for å sikre at arbeidet skjer innenfor gjeldende lovverk og retningslinjer fra kommunen

Ta likevel kontakt dersom spesielle hensyn tilsier det.

Arbeidet skjer i hovedsak mellom klokka 07.00 og 16.00. Transport av dragerne kan skje seinere på ettermiddagen av hensyn til trafikk-avvikling.

DNB Trondheim håndballcup denne uka


Denne uka arrangeres DNB Trondheim håndballcup i Trondheim Spektrum og Husebyhallen.

Dette er en håndballcup for barn og ungdom mellom 8 og 18 år. Cupen foregår fra torsdag klokka 16.00 til søndag klokka 18.00. Lørdagen er den dagen med mest besøk i Spektrum.

300 lag er påmeldt.

Transport

AtB har satt opp ekstra busser for å øke kapasiteten. Disse stopper på ordinære stoppesteder. Det vil også komme busser med lag fra andre deler av fylket.

Arrangementet har informert om at det ikke skal være transport med personbiler i forbindelse med cupen. Personbiler får i tillegg informasjon om dette ved Prix i Klostergata.

Arrangør er Kolstad håndball.

Fyldig informasjon om cupen finner du på http://www.trondheimhandballcup.no

 

Nå starter Klostergata-prosjektet


I morgen starter forberedelsene til graving i Klostergataprosjektet. Det vil særlig berøre beboere i og ved  Gudruns Gate, Elvepromenaden og Agnar Mykles Plass .

Klostergataprosjektet er Trondheim kommunes oppgradering av veg, vann og avløp i Klostergata og tilhørende gater.  Forberedelsene til graving innebærer at  Gudruns gate 1-3, Elvepromenaden mellom Gudruns Gate samt veg ved Agnar Mykles Plass blir fysisk avstengt fra torsdag 19.april. 

Det vil være adkomst for gående til eiendommer.

Gravearbeidene starter mandag morgen 23.april  og vil vare fram til skolestart 2018.

Arbeidene vil i hovedsak foregå mellom kl. 07:00 og kl. 20:00

BN Entreprenør gjør arbeidet for Trondheim kommune og beklager de forstyrrelser dette måtte medføre.

Nabovarsel er sendt.

 

Slutt på aksellastbegrensing og lysregulering


Riksantikvaren har godkjent arbeidet med å forsterke Klostergata. Strekninga over Klosterruinen er nå fått flere lag med ny asfalt og sikringsgjerdene er flyttet opp på fortauet.

Det er også laget nye fartshumper over Klosterruinen og lysreguleringa er opphevet.

Det samme er aksellastbegrensingen.

Trondheim bydrift har ansvar for å kontrollere at vegen tåler de belastningene den utsettes for.

Trafikklyset er ikke i drift lenger og Trondheim bydrift har snudd skiltet med begrenset akseltrykk.

 

Nye parkeringsforhold på dag- og kveldstid


Fra mandag 16. april blir det nye parkeringsforhold ved Nidarøhallen. På dagtid blir det ingen parkering mellom Spektrum og Tennishallen. Handicap-parkering blir ved Hall D. Følg skilting. Det anbefales å bruke parkeringsplassen ved stadion på dagtid.

På kveldstid blir det i tillegg åpnet en midlertidig parkeringsplass med plass til 35 biler ved Veidekkes brakkerigg.

Disse parkeringsforholdene gjelder fram til medio juni.

Vi oppfordrer folk til å la blien stå!