Her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer i rive- og byggeprosessen. Det vil også komme informasjon om aktiviteter i anlegget og i området rundt. Selv om det skal bygges ny hall, skal jo messer, arrangement, kamp og treninger gå som planlagt i byggeperioden. De ulike arrangørene vil holde sine brukere orientert under vegs, men også her vil det komme meldinger fra bruk og bygging. Trykk på fanene framdriftsplan og situasjonskart under for å se.

Situasjonskart ute

Utdanningsmesse denne uka


I dag mandag starter rigging til utdanningsmessa Utdanning og Karriere som arrangeres i Trondheim Spektrum 31. januar – 1. februar.

Målgruppa er elever i den videregående skole som kan bruke messa til å orientere seg om utdanning og yrkesvalg. Langvegsfarende elever kommer med egne busser. Elever fra Trondheim reiser kollektivt.

På messa får de snakke med representanter fra universitet, høgskoler, fagskoler, opplæringskontor, videregående skoler, bedrifter og andre organisasjoner.

Åpningstider:
Torsdag 31. januar 09.00 – 15.00
Fredag 1. februar 09.00 – 14.00

Før messa blir det frakt av varer og utstyr, samt rigging inne i hallen. Etter messeslutt blir det nedrigging og bortkjøring av utstyret. En egen speditør koordinerer arbeidet.

Arrangøren har i eget skriv varslet naboer om dette.

http://www.tautdanning.no/besokende/trondheim/

Idrettsfestivalen 16.-19. januar


16. - 20. januar arrangeres Idrettsfestivalen i Trondheim Spektrum. Det er ventet 6.000 deltakere og besøkende i løpet av de fem dagene festivalen pågår. Det betyr at dette er en av landets største turneringer for bedriftsidretten. Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets er eier og arrangør av Idrettsfestivalen.

Det skal konkurreres i bowling, simulatorgolf, fotball, håndball, minibandy, kanonball, minitrippel mix, trippelball og volleyball.

Åpningstidene er:

  • onsdag 16.00 - 23.00
  • torsdag 16.00 - 23.00
  • fredag   15.00 -  23.00
  • lørdag    07.00 - 19.00

Det er ingen parkering ved anlegget med unntak for handicappede og arrangør. Det vil stå trafikkvakter ved Prix.

Arrangøren og vi oppfordrer alle til å la bilen stå.  Alle deltagende lag er informert om at det ikke er parkering ved hallene.

http://www.idrettsfestivalen.no

Trondheim kommune informerer om gravearbeid i Klostergata


Gravearbeidene i Klostergata er nå i full gang og foregår i hovedsak mellom klokka 07.00 og klokka 15.00.
Mandager og onsdager jobbes det fram til klokka 20.00
Kommunen beklager de ulemper dette medfører og gjør oppmerksom på at det ved uforutsette hendelser kan forekomme avvik fra de planlagte arbeidsoppgavene på kveldstid. Vi snakker da om kabel- og andre ledningsbrudd som ikke er planlagt og som det derfor ikke er mulig å varsle om opp forhånd.
Berørte beboere skal ha fått informasjonsskriv i postkassene sine.

Byggearbeid i januar


I den kommende måneden vil det bli arbeidet fra snuplassen og nedover langs hall F. Der skal det skiftes vannledning og bygges ny veg.

I tillegg skal det en måned framover monteres yttervegger mot Elvesvingen. Dette vil foregår fram til klokka 19.00 i ukedagene.

God jul og godt nyttår!


Da nærmer det seg jul og det betyr rolige dager på Nidarø. Alle de tre prosjektene tar juleferie fra arbeidsdagens slutt fredag 21. desember og til 2. januar.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra:

Eva Annie Svendsen
Administrerende direktør for Trondheim Spektrum

Espen Johanneessen
Prosjektleder for utbygginga Nye Nidarøhallen

Øivind Andersen
Prosjektleder for Klostergataprosjektet/Trondheim kommune

Lars Erik Hårberg
Prosjektleder for Ny pumpestasjon/ Trondheim kommune

Sjekk av alarmer og montering av støttevegger onsdag


Onsdag denne uka mellom klokka 08.00 - 12.00 testes det tekniske anlegget i det nye kontorbygget til Trondheim Spektrum. Det betyr også sjekking av alarmanlegget. Det er forklaringen dersom noen hører alarmer eller ser blinkende lys i dette tidsrommet denne onsdagen. Det er bare en test.

Montering av støttevegger 

Trondheim kommune sin entreprenør skal etablere støttevegger såkalte spuntnåler i rørgrøft ved Øya avløpspumpestasjon onsdag 19. desember  Veggene brukes for å holde løsmassene ute fra ei byggegrop og for å sikre konstruksjoner i umiddelbar nærhet. På bildet under er spuntnålene markert med rødt. Arbeidene skal være ferdig i løpet av samme dag. Spuntnålene monteres med vibrolodd. Disse arbeidene kan generere noe støy.

Trondheim kommune beklager eventuelle ulemper.

Kommunen vil arbeide på byggeplassen fram til og med 21. desember. Deretter blir det juleferie - med et lite forbehold. Dersom det blir nødvendig kan det være aktuelt med noe innvendig malearbeid, som ikke vil berøre andre.

Gang og sykkelvegen åpner i dag


Fredag 14. desember åpner gang og sykkelvegen fra Nidareid bru til Trondheim Spektrum.

Det betyr at den midlertidige situasjonen er over, byggegjerderene flyttes inn fra vegen og vegen kan tas i bruk.

Gang og sykkelvegen får ny belysning. Den endelige belysningen kommer først på plass medio januar, men fram til da er det etablert en provisorisk belysning som skal bidra til trygg ferdsel.

Trondheim kommune har ansvar for brøyting, strøing og vedlikehold.

Bildet viser krysset i mellom Elvepromenaden og sykkelvegen mot Spektrum.

Aktiviteter på byggeplassen ut året


Det vil være arbeid på byggeplassen fram til og med 21. desember. Deretter blir det juleferie - med et lite forbehold. Dersom det blir nødvendig kan de bli snakk om noe innvendig arbeid, som ikke vil berøre andre.

Fram mot 21.00, vil det på grunn av eksamensavvikling bli behov for kveldsarbeid på hverdagene. Det skal monteres veggelementer på hall A og fasadeglass på kontorbygget. Dette vil primært foregå til klokka 19.00, men i noen tilfeller fram til klokka 21.00. Arbeid etter klokka 19.00 skal ikke være støyende arbeid.

Det vil være utvidet vakthold på byggeplassen i juleferien. Innganger er skiltet.

Ekstra trafikksikring


Byggeprosjektene Nye Nidarøhallen, Klostergata-prosjektet og Ny pumpestasjon har mandag hatt koordineringsmøte og etablert ekstra trafikk-sikringstiltak nå i høstmørket.

Det blir fra tirsdag morgen trafikkvakt ved krysset Klostergata og Gudruns gate. Vakta vil være der hver dag i arbeidstida. Dette vil pågå så lenge Klostergata-prosjektet til Trondheim kommune finner det nødvendig.

Det jobbes også med å få til fysisk skille mellom gående og kjørende der vegbredden tillater det. Samtidig settes det i gang tiltak for å få minst mulig tungtransport i tidsrommet mellom klokka 07.30 og 08.30.

Alle de ulike prosjektene oppfordrer alle om å kjøre forsiktig, følge gjeldende skilting og bruke refleks.

 

Asfaltering i neste uke


I neste uke asfalteres gang- og sykkelvegen fra Nidareid bru og ut i Klostergata.

Arbeidet skal pågå hele uka også på ettermiddagstid.   Gående blir ledet til alternativ trasé, som beskrevet tidligere.

På mandag 26. november stenges gangvegen helt en kort periode på formiddagen. Da vil gående bli møtt av vakter.

cid:3d4c29b7-689e-4ad2-93cb-4dd7447527f0@EURP193.PROD.OUTLOOK.COM