Her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer i rive- og byggeprosessen. Det vil også komme informasjon om aktiviteter i anlegget og i området rundt. Selv om det skal bygges ny hall, skal jo messer, arrangement, kamp og treninger gå som planlagt i byggeperioden. De ulike arrangørene vil holde sine brukere orientert under vegs, men også her vil det komme meldinger fra bruk og bygging. Trykk på fanene framdriftsplan og situasjonskart under for å se.

Situasjonskart ute og inne

Nye parkeringsforhold på dag- og kveldstid


Fra mandag 16. april blir det nye parkeringsforhold ved Nidarøhallen. På dagtid blir det ingen parkering mellom Spektrum og Tennishallen. Handicap-parkering blir ved Hall D. Følg skilting. Det anbefales å bruke parkeringsplassen ved stadion på dagtid.

På kveldstid blir det i tillegg åpnet en midlertidig parkeringsplass med plass til 35 biler ved Veidekkes brakkerigg.

Disse parkeringsforholdene gjelder fram til medio juni.

Vi oppfordrer folk til å la blien stå!

Ny gangvei forbi Spektrum


Mandag starter arbeidet med å lage en midlertidig gangvei fra Klostergata ved Spektrum til Elvepromenaden. Denne gangveien skal brukes ut anleggsperioden og er merket med gult på illustrasjonen under. Endringen skal bli godt skiltet.

Samtidig med dette blir eksisterende gangvei gjort om til anleggsvei.  Adkomst for handicappede og varetransport til hallene vil også foregå langs denne anleggsveien.  Omlegginga skjer i samråd med Trondheim bydrift.

Nyheter fra Klostergata- og pumpestasjonprosjektene


Spuntingen er avsluttet
Prosjektet ny pumpestasjon er nå  ferdig med spuntearbeidet. Det er tidligere enn det som har vært  varslet så langt.
Arbeid  med brakkerigg for Klostergataprosjektet starter fredag
I morgen stenges krysset Gudruns gate/Klostergata for gjennomkjøring mot Nidarøy- og Guttorms gate.
Det skal tines tele for graving av vann og avløp til brakkeriggen som skal etableres på parkeringsplassen i samme område.
Krysset vi være stengt gjennom helga og til onsdag kommende uke da man skal heise på plass brakkene.
Avgiftsparkeringen vil bli stengt fra i morgen tidlig og åpner delvis etter at riggen er på plass. Dvs. at det vil bli
færre avgiftsplasser på parkeringen fram til Klostergataprosjektet er ferdigstilt høsten 2019.

Klostergata forsterkes


Riksantikvaren har godkjent planene for å forsterke Klostergata. Arbeidene skal foregå på kveldstid denne uka og skal etter planen være ferdig til neste uke.

Strekninga over Klosterruinen blir forsterket med flere lag med asfalt. Sikringsgjerdene blir flyttet opp på fortauet.

Trondheim bydrift er ansvarlig og har søkt om å få stenge Klostergata fra kl. 20:00 i kveld (03.04). Dette for å flytte sikringsgjerdene og høvle isen langs kantsteinene.

Videre blir det klargjøring og asfaltering på kveldstid ut uka. Selve asfalteringa vil foregå torsdag og fredag. Da blir ett kjørefelt holdt åpent.

Klostergata blir bare periodevis stengt tirsdags og onsdags kveld. Da med skiltet omkjøring.

Når vegen er asfaltert skal bæreevnen måles. Når alt er i orden, fjernes lysreguleringa og akseltrykkbegrensingene oppheves. Bæreevnen over Klosterruinen vil bli målt jevnlig.

Prosjektet Nye Nidarøhallen skulle gjerne ha varslet om dette tidligere, men vi ble ikke kjent med de konkrete planene før i dag.

Byggestans i påska og omlegging av gangvei etter påske


Det blir stans i byggeprosjektet Nye Nidarøhallen fra arbeidstidsslutt fredag og fram til tirsdag etter påske. Det vil heller ikke bli spuntet i forbindelse med kommunens arbeid med ny avløpspumpeledning i denne perioden.

Midlertidig omlegging av gangvei ved Øya Stadion

Første uke etter påske starter arbeidene med bygging av ny avløpspumpeledning fra Gangbrua fram til eksisterende avløpspumpestasjon, se bilde under. I forbindelse med disse arbeidene må eksisterende gangvei legges om midlertidig. Omlagt gangvei blir skiltet. Arbeidene med omlegging starter 3. april etter kl 08:30, dvs. etter at skolebarna har passert. Disse arbeidene skal etter planen være ferdig i midten av mai.

Status spuntarbeid:

Arbeidene har så langt gått raskere enn planlagt (pga. gode grunnforhold) og det ser ut til at arbeidene blir ferdig i midten av april.

Trondheim kommune beklager eventuelle ulemper.

Euro Expo i neste uke


Industrimessen Euro Expo går av stabelen 21. og 22. mars. Dette er en messe for å bygge relasjoner mellom kjøpere og selgere innen produksjonsindustrien. Det er ventet 300 besøkende i de to dagene messen pågår.

Rigging starter på søndag. Da kommer to semitrailere til Trondheim Spektrum. I dagene fram mot arrangementet vil det også bli noe transport av utstyr. Utstiller og underleverandører er orientert om aksellastbegrensinger og andre trafikale forhold.

Under selve arrangementet er det gitt tillatelse til parkering på stadionanlegget sør for hallen.

Mer informasjon om Euro Expo finner du her

 

Støy i forbindelse med spunting fra 19.mars


Det skal bygges en ny avløpspumpestasjon på Øya, og i den sammenheng er det nødvendig med spunting. Spuntingen er planlagt startet fra 19. mars, og arbeidet vil pågå ut april måned. I uke 13 (påskeuka) vil det ikke foregå spunting.

Spuntemetode

Spunt er lange stålkonstruksjoner, også kalt nåler, som trykkes og vibreres ned i bakken. Arbeidet gjøres i intervaller på ca. 10-15 minutter. Støyen vil ikke være kontinuerlig og intervallene vil variere fra dag til dag. I forbindelse med heising av spuntnålene til riktig posisjon må Gangbrua stenges i korte intervall på ca. 5-10 minutter. Dette av sikkerhetshensyn.

Entreprenøren er i kontrakten pålagt å benytte støysvake metoder.Det skal derfor spuntes med vibrolodd, som er den spuntemetoden som støyer minst. Det vil likevel føre til noe støy i nærområdet.

Arbeid på dagtid

Spuntingen vil foregå på dagtid mellom kl 07 og 19. Det er tett kontakt med barnehagen nærmest anleggsområdet, og det vil i samråd med barnehagen bli vurdert om det er behov for en pause i spuntingen midt på dagen når barna sover.

Vi ber om at dere tar kontakt hvis dere har spørsmål om arbeidene eller om det er spesielle forhold/behov vi bør kjenne til. Vi beklager ellers ulempene arbeidene medfører.

Kontaktinformasjon

For spørsmål og andre henvendelser kan du ta kontakt med Trondheim kommune, Kommunalteknikk:

Nytt kart gjelder fra i dag


Nå er det lagt ut nytt situassjonskart med oversikt over området. Bildet ser du under, men det er ellers verdt å merke seg at gjeldende kart over ute- og inneområdet alltid er å finne bak overskrifta Situasjonskart under fanen Dette skjer nå.

Felling av trær ved Trondheim Spektrum


Torsdag denne uka skal det felles tre trær i rundkjøringa og ved parkeringsplassen sør og vest for Trondheim Spektrum. Trærne skal felles fordi det skal etableres en ny adkomst og en ny snuplass. Det vil bli plantet nye trær når det nye uteområdet etableres.

Selve trefellinga går fort. Deretter kvistes trærne, stammene deles og trevirket kjøres bort i konteinere. Det blir ikke satt opp byggeplassgjerde rundt, men vakter er på plass i alle retninger.

På bildet vises hvilke trær som skal felles.

Ikke mulig å parkere


I midten av mars starter det utvendige arbeidet med å legge ny kommunal vannledning over parkeringsplassen til Trondheim Spektrum. Det betyr at det ikke blir mulig å parkere ved hallen før til sommeren.

Unntaket er handicap-parkering. Fremdeles er det parkering til ca 30 biler ved Øya stadion.

Årsaken til dette er legging av kommunale vannledninger og nye avløpskummer. Dette er overvannsledninger som skal lede regnvann og annet overflatevann ned i avløpsnettet.  I  samme periode starter også arbeidet med å lage nye parkeringsplasser og nytt torg foran hallen.

Fra høsten av vil det igjen være dekke foran hallen og parkeringsplasser til 80 biler.