Her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer i rive- og byggeprosessen. Det vil også komme informasjon om aktiviteter i anlegget og i området rundt. Selv om det skal bygges ny hall, skal jo messer, arrangement, kamp og treninger gå som planlagt i byggeperioden. De ulike arrangørene vil holde sine brukere orientert under vegs, men også her vil det komme meldinger fra bruk og bygging. Trykk på fanene framdriftsplan og situasjonskart under for å se.

Situasjonskart ute

Boligmesse denne uka


I dag, mandag, starter rigging til årets boligmesse. Dette arbeidet vil pågå fram til messa åpner 16. - 18. november. Arrangør varsler berørte naboer, dersom det blir arbeid utover kveldene.

Dette er en messe for de som skal pusse opp, bygge nytt eller vil ha inspirasjon til å sette i gang. Under messa kan man se spennende boligprosjekter, møte mange hus- og hytteleverandører og eksperter på alt av tak, gulv, bad og kjøkken.

ÅPNINGSTIDER
Fredag: 12:00 – 19:00
Lørdag: 10:00 – 18:00
Søndag: 10:00 – 17:00

Det er  ingen parkering utenfor Trondheim Spektrum. Arrangøren har sørget for ekstra parkeringsplasser på Pir 1 og shuttlebuss derfra for å gjøre reisen til årets Boligmesse 16.-18. november enklest mulig.

Fredag, lørdag og søndag tilbyr Boligmessa gratis parkering ved Pir 1 (se kart). Her skal det være plass til alle. Det er bestilt shuttlebusser som kontinuerlig går til og fra parkeringsplassen – også dette er selvfølgelig gratis. Det blir tydelig skilting hele veien.

Mer informasjon om Boligmessa finner du her: https://boligmesse.no/nb/messer/boligmesse-trondheim-2018/

Omlegging av gangveg langs elva


Mandag 12. november skal gangvegen fra Nidareid bru til friidrettsstadion få ny kantstein. I forbindelse med arbeidet blir vegen lagt om. Den alternative gangvegen ligger like ved siden av den opprinnelige. Dette arbeidet skal vare i to uker.

Varsel om nattarbeid


Trondheim kommune informerer om at det natt til torsdag vil bli arbeidet med legging av hovedvannledning i Klostergata. Vannledningen skal krysse gata ved Klostergata og arbeidet er derfor lagt til et tidspunkt med lite trafikk.  Arbeidet starter klokka 22.00, foregår ved Klostergata 77-79 og kan medføre noe støy.

Både politi og naboer er varslet om arbeidet. Trondheim kommune beklager eventuelle ulemper.

Ved spørsmål kontakt prosjektleder Øivind Andersen mobil: 482 81 055

Fjerning av støttevegger onsdag


Trondheim kommune skal fjerne støttevegger såkalte  spuntnåler mot elva onsdag 7. november.  Veggene har blitt brukt for å holde løsmassene ute fra ei byggegrop og for å sikre konstruksjoner i umiddelbar nærhet. På bildet under er spuntnålene  markert med rødt. Planlagt start på arbeidet er ca klokka 10 og det skal være ferdig i løpet av samme dag. Spuntnålene skal trekkes med vibrolodd. Disse arbeidene kan generere noe støy.
Trondheim kommune beklager eventuelle ulemper.

Støyping av betonggolv i neste uke


Mandag, tirsdag og onsdag til uka skal det støypes betonggolv i den nye store hallen - hall A. Det betyr lange arbeidsdager. Støyping og transport av betongen skjer på dagtid, mens det på ettermiddag/kveld vil foregå avretting og pussing. Dette skjer innendørs og vil bare i liten grad merkes av omgivelsene.  Hvor lang tid herdingsprosessen vil ta, vet vi ikke eksakt. Gjeldende værvarsel med mildvær i vente, er imidlertid gunstig for sånt arbeid. Vi satser derfor på å være ferdig i løpet av torsdag eller fredag.

Ny asfalt på deler av Elvepromenaden


Elvepromenaden (gangforbindelsen langs Nidelva) mellom Agnar Mykles plass og Gudruns gate åpnes for trafikk i løpet av ettermiddagen fredag 2. november.

Det vil da være mulig å gå langs elva og mulig å parkere for de som har beboerparkering i området (sone 31).

Asfaltarbeid langs Elvepromenaden


Trondheim kommune informerer:
Tirsdag 30. oktober fra ca. kl. 08.30 starter asfaltarbeidene langs Elvepromenaden. Det asfalteres langs Nidelva fra Agnar Mykles plass til Gudruns gate.
Det må påregnes arbeider utover ordinær arbeidstid.

Nytt situasjonskart


Vi går i gang med et nytt idrettsår. Det siste på en byggeplass. Nå er mer enn to tredeler av nybygging og ombygging av idrettsanlegget på Nidarø ferdig. Samtidig skal trenings- og kampaktiviteten foregå nesten som vanlig i de eksisterende hallene. Det har vi god tro på at vi skal få til, til tross for bygginga.

Det som skjer utendørs er nok den største utfordringa for oss alle. Samtidig som vi bygger ny hall, gjennomfører Trondheim kommune flere store prosjekt i og nær Klostergata. Det handler om nye vannrør og ny pumpestasjon blant annet. Det betyr vanskelig trafikale forhold både for kjørende og gående til tider.

Vi vil oppfordre alle brukere av hallen om å komme til fots eller på sykkel. Bruk refleks og lys.  MEN: Det er verdt å merke seg at nordligste del av Klostergata fra Andungen Barnehage er stengt for gående inntil arbeidet med nye vann- og avløpsledninger til beboerne i området er avsluttet. GÅENDE MÅ DERFOR BRUK MERKET TRASE LANGS FRIIDRETTSBANEN FOR Å KOMME TIL NIDARØHALLEN.

Utbyggerne i de ulike prosjektene vil sørge for midlertidig belysning, dersom byggearbeidet gjør at vanlig belysning ikke virker.

Det er begrenset med parkeringsmuligheter, kun 70 plasser nært anlegget. Handicap-parkeringa kan bli midlertidig flyttet i kortere perioder. Endringa vil bli skiltet.

Trondheim Parkering skal i løpet av høsten avgjøre hvordan parkeringsplassen kan brukes. Vi har foreslått tre timers gratisparkering i kjernetida for idretten. Om vi får gjennomslag for det, vet vi ikke ennå. Fram til at dette blir avgjort, er det tre timers gratisparkering.

Uansett;- nå bør vi begynne å venne oss til en hverdag med fokus på å komme seg til hallen med sykkel og buss, snarere enn med egen bil. Større bruk av samkjøring, vil også bidra positivt og belaste både nabolaget og miljøet mindre.

Idretten får tilsendt brev og situasjonskart med oppfordring om å spre dette budskapet til aktive, trenere og ikke minst foreldre. Slik kan vi unngå villparkering og trafikkfarlige situasjoner.

Se etter skilt! Husk: Vi har ingen å miste!

Nidareid bru stengt fra mandag


Gang- og sykkelvegen fra Nidareid bru og til sørøst-sida av hallanlegget skal forsterkes og utvides.  Nidareid bru er derfor stengt fra klokka 07.00  mandag 8. oktober til klokka 19.00 fredag 12. oktober.. Stenginga skjer i høstferien for å bidra til minst mulig ulempe for trafikk til skolene. Arbeidene er en del av etableringa av den nye parken på Nidarø. Stenginga er koordinert med Trondheim kommunes arbeid langs Elvepromenaden og kunngjøres også i Adresseavisen lørdag.  Skolene i området er varslet.

Bærekonstruksjonen på plass


Bygginga av Nye Nidarøhallen har nådd en viktig milepæl. Nå er alle bærekonstruksjoner på plass. Det betyr at to-tredeler av bygget er ferdig. Det betyr også slutt på transport av tunge betongelement.  Nå arbeides det med å få bygget tett, slik at vi kan støpe gulvet i den nye hallen før jul.