Her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer i rive- og byggeprosessen. Det vil også komme informasjon om aktiviteter i anlegget og i området rundt. Selv om det skal bygges ny hall, skal jo messer, arrangement, kamp og treninger gå som planlagt i byggeperioden. De ulike arrangørene vil holde sine brukere orientert under vegs, men også her vil det komme meldinger fra bruk og bygging. Trykk på fanene framdriftsplan og situasjonskart under for å se.

Situasjonskart ute

Stenging av Gangbrua Øya


Gangbrua ved Øya stadion må stenges i forbindelse med graving for sammenkobling av ny avløpspumpeledning. Alternativ rute for gående og syklende vil være via Elvegata/Nidareid bro. Se skisse under.

Gangbrua stenges fredag 28.september etter kl 17 og åpnes igjen i løpet av søndag 30.september.

Det vil foregå gravearbeider på kveldstid for å sikre raskest mulig gjennomføring.

Trondheim kommune beklager eventuelle ulemper.

NM i turn og kokkekunst


Til helga arrangeres NM i Turn i Trondheim Spektrum. 70 deltakere er påmeldt og for første gang på mange år stiller Trondhjems Turnforening med både dame- og herrelag.

Det skal deles ut to kongepokaler og to NM-titler i lagkonkurranser. I tillegg skal det deles ut ti NM-gull i apparat.

Det er forventet ca 1.000 besøkende. Det er ikke parkering ved hallen og det vil være to trafikkinformasjonsvakter ved innkjøringa til Klostergata. (Prix). Det vil også være vakter lenger ned i Klostergata både ved stadion og snuplassen. Arrangør har sendt informasjon om å la bilen stå til alle medlemmer og alle deltagende klubber. Deltagende klubber varsler sine gjester.

https://trondhjemsturnforening.com/nm-for-turn-kvinner-og-turn-menn-senior/

https://www.adressa.no/100Sport/andreidretter/Disse-lokale-turnerne-er-historiske-261597b.html

Konkurransene starter klokka 11.00 lørdag og avsluttes med premieutdeling klokka 15.00 søndag. Det blir nedrigging umiddelbart etterpå.

Menymessa

Når NM i turn er over, starter rigginga til Menymessa. Selve messa foregår 26.-27. september.

Her blir det også NM i kokkekunst og NM i servitørfag.

Menymessa har leid Trondheim stadion av kommunen til parkering, men oppfordrer folk til å la bilen stå. Det vil være trafikkinformasjonsvakter til stede. Det er forventet inntil 1.800 besøkende daglig – hovedsakelig bransjefolk.

Åpningstidene er onsdag 10.00 – 17.00 og torsdag   10.00 – 15.30

Nedrigginga skjer etter messeslutt og vil pågå helga etter.

http://www.messeselskapet.no/meny/

 

Flikkearbeid på hallen lørdag


Mellom klokka 7 og 15 i morgen lørdag arbeider Trøndersveis med flikkearbeid på hallen. I hovedsak dreier det som om fuging og pussing, men det kan også bli snakk om noe meisling.

Meislinga vil ikke starte før eventuelt etter klokka 9 om morgenen. Arbeidet vil foregå på hall A.

 

Håndballcuper fra 7. – 16. september


Nå starter håndballsesongen med to håndballcuper. Åpningscup senior og junior fra fredag 7. – 9. september. Deretter arrangeres TrønderEnergi Cup 10. – 16. september for barn og ungdom. Kampene foregår på ettermiddager om hverdagene og på dagtid i helgene.

Det betyr mange håndballkamper, mange deltakere og besøkende; - med andre ord stor trafikk til og fra hallområdene. Arrangørene har oppfordret deltakerne om å la bilen stå.

https://www.handball.no/regioner/region-midt-norge/kampaktivitet/andre-kamptilbud/apningscup-2018/

Viktig melding til brukere av hallen


Hovedinngangen til Trondheim Spektrum er stengt fra i dag (30. august)  og i fjorten dager framover. Ny inngang vil i denne perioden være via port i hall F.

Vi beklager ulempen.

Kommunen informerer om sitt arbeid på Øya:


Arbeid langs elvepromenaden:

Arbeidene med nye vann- og avløpsledninger er forsinket og forventet åpning av elvepromenaden mellom Agnar Mykles plass og Gudruns gate er ca. uke 41

En av hovedårsakene til forsinkelsen er at en eksisterende stor hoved-avløpsledning var i mye dårligere forfatning enn antatt og ca. 200 m av denne må derfor byttes.

Gravearbeid i Klostergata:

Ca. 3. september starter graving for hovedvannledning fra Nye Nidarøhallen langs Klostergata fram til Andungen barnehage.

Ca. uke 42 starter gravearbeid med vann- og avløpsledninger i krysset Klostergata/Gudruns gate.

Fast kveldsarbeid:

Det arbeides faste kvelder tirsdag og torsdag  for å ta inn tapt tid i forbindelse med arbeidene langs elvepromenaden, arbeidene skal avsluttes senest kl. 20.00 disse dagene.

Nedrigg fram til  og med 3. september


I dag, fredag er siste messedag for Nor-Fishing.  Likevel er det nok en uke før årets messe er historie. Det er ventet hektisk aktivitet når messehallene skal tømmes og teltene skal rives. Dette arbeidet pågår fram til og med 3. september.

I ettermiddag skal både messedeltakerne forlate området samtidig som nedrigginga starter. Det betyr at dette kanskje blir den mest hektiske dagen.  Samordning av transport skjer på samme måte ved nedrigging som ved opprigging.

Trondheim Spektrum har i dag hatt gjennomgang med de involverte partene for å koordinere nedrigginga.

Nytt kart for gående


Det nærmer seg Nor-Fishing med stor aktivitet og mange besøkende.  Trondheim Spektrum og byggeprosjektet har de siste dagene gjort ekstra tiltak for å bedre situasjonen for myke trafikanter.

Kommunens vann- og avløpsprosjekt er forsinket og får ikke åpnet sin del av gangvegen mot Studentersamfunnet. (Se endringer på kart).  Dette fører til økt trafikk i Klostergata. Både kommune og Trondheim Spektrum vil derfor forsterke sitt vakthold som en følge av dette. Derfor har kommunen satt opp fysisk skille mellom gående og biler.

Holder grøntarealet åpent  for publikum under messa

Trondheim Spektrum har nå vært i ny dialog med politiets sikkerhetsansvarlig. Vi har blitt enige om å holde grøntarealet rundt messe- og byggeplass åpent også under messa.  Dette arealet i elvesvingen har vært stengt en uke hvert år i forbindelse med fiskeri- og havbruksmessene av hensyn til sikkerhet ved en eventuell evakuering, samt trygging av utstilleres verdier.

Det har vært uttrykt sterke ønsker om å ha tilgang til dette området også når det er messer. Det har vi lyttet til og fått tillatelse til å  legge til rette for.  Dette er også justert i gjeldende situasjonskart.

Etter innspill fra brukere trekkes også byggeplassgjerdene vekk fra gangvegen på nord-østsida av hallen.  Dette gjør gangvegen bredere enn det den har vært i det siste.

Omlegging av gangveg


Onsdag 8.august  stenges gang- og sykkelvegen mellom Øya stadion og Trondheim Spektrum. Årsaken er i første omgang fiskerimessen Nor-Fishing. Gangvegen blir imidlertid ikke åpnet etter messeslutt. Det fordi både bygging av hall og Klostergataprosjektet i regi av kommunen trenger å holde gangvegen stengt av sikkerhetsmessige hensyn. For at skolebarn og andre myke trafikanter skal slippe stadige endringer i trafikkmønster, blir gangvegen holdt stengt denne høsten. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når gangvegen åpnes igjen, også rettet mot skolene.

Viktig informasjon om Nor-Fishing


Et unntaksår

Årets fiskerimesse Nor-Fishing blir annerledes enn det vi har vært vant til. Det fordi vi bygger nytt anlegg og når deler av bygget er borte, må vi finne andre løsninger.  Årets messe skal derfor foregå i telt på stadion i tillegg til de tilgjengelige hallene i Trondheim Spektrum. Det gir egne utfordringer både for arrangør, utstillere, besøkende og kanskje også for nabolaget.

Kronprins Haakon er til stede under åpninga 21. august. Messa avsluttes fredag 24. august klokka 15.00 . Klargjøring og rigging vil starte lenge før det.

Opprigging: Allerede 20.juli starter opprigginga og den vil vare helt fram til messestart. To store telt på til sammen 6.000 kvadratmeter skal opp på stadion. De skal deretter innredes med stander og utstyr.

All transport koordineres av en egen speditør med ansvar for vareleveringer til standene. Det betyr at det ikke skal kjøres halvtomme biler til området. Dette for å redusere den totale trafikkmengden.

Transport til teltene vil skje ved barnehagen. Vi er i dialog med barnehagen for sammen å få til gode løsninger. Transport til resten av messeområdet skjer som vanlig.

Det blir satt opp sikringsgjerder med duk mot Klostergata og barnehagen.  Dette for å skjerme både nabolag og messedeltakere. Det vil være trafikkinformasjonsvakter ved behov både under opprigging, selve messa og ved nedrigging.

Aktiviteter under messa: Det er ingen parkering for besøkende under messa. Derfor settes det opp shuttle-busser til området morgen og ettermiddag. Bussene får beskjed om å unngå tomgangskjøring.  Trafikken blir trolig størst ved messedagens start og slutt. (Messa er åpen mellom klokka 10.00 og 17.00).

Parkeringsplassen ved Øya Stadion skal fungere som drosjeholdeplass under messa. Utstillere kan parkere i Sandgata og på Dora og det vil gå shuttle-busser fra Dora og til bussholdeplasser ved Skansen og Ila.Informasjon om dette blir gjort kjent for deltakere via Nor-Fishing.no og deres Facebookside.

Nedrigging: Nedrigging starter umiddelbart etter messeslutt fredag 24.august. Øya stadion skal være tømt innen søndag 2.september.

Mer informasjon om messa: Se www.nor-fishing.no

Støy og støv

I samband med opp- og nedrigg av messa, vil det bli arbeidet mellom klokka 07.00 og helt fram til klokka 23.00. Det meste av dette arbeidet vil imidlertid foregå innendørs og i teltet. Det vil derfor ikke være særlig støyende arbeid, men når teltene settes opp og rives vil det bli utendørsaktivitet og kjøring av truck og lastebiler. Det haster med å få tømt stadion etter messa og det vil derfor bli betydelig trafikk av lastebiler med messeutstyr mandag og tirsdag etter messa.

Klostergata vil bli rengjort både før og etter messa.

 Stenging av gangveg

Gangvegen mellom Øya stadion og Trondheim Spektrum blir avstengt før messa. Den vil heller ikke bli åpnet etter Nor-Fishing fordi både bygging av hall og Klostergataprosjektet i regi av kommunen trenger å stenge gangvegen på grunn av sikkerhet. Det legges derfor opp til en mer varig omlegging slik at skolebarn og andre myke trafikanter skal slippe stadige endringer. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette – også rettet mot skolene. Omlegging av gangvegen vil bli godt skiltet.

 

Gjelder fra uke 31