Her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer i rive- og byggeprosessen. Det vil også komme informasjon om aktiviteter i anlegget og i området rundt. Selv om det skal bygges ny hall, skal jo messer, arrangement, kamp og treninger gå som planlagt i byggeperioden. De ulike arrangørene vil holde sine brukere orientert under vegs, men også her vil det komme meldinger fra bruk og bygging. Trykk på fanene framdriftsplan og situasjonskart under for å se.

Situasjonskart

Åpningskonsert med John Mayer og Åpningsarrangement 04.-06.okt.


Helgen 04 – 06 oktober skjer det store ting i Trondheim Spektrum.

Dette er informasjon vedrørende arrangementene.

 

Torsdag

To trailere og personell fra lokale leverandører ankommer fra kl. 0800 og jobber frem til kl. 2300.

Det er normal idrettsaktivitet på anlegget denne ettermiddag.

Parkeringsplassen ved tennishallen stenges for publikum fra kl. 2300.

Fredag

Iht. arrangementsplanen vil det være trafikkinformasjonsvakter utplassert i krysset Ragnhildsgate og Valkendorfs gate hele fredag.

Beboere får kjøre som normalt, mens trafikk til Trondheim Spektrum reguleres. Det blir også satt opp bukker med gjennomkjøring forbudt fra Gudrunsgate og Margretes gate til Klostergata.

Artistens managment og crew med ustyr ankommer med 14 trailere og 8 busser fra kl. 0800 og utover dagen.

Konsertstart er kl. 2000 og publikum ankommer fra  kl. 1800.

Konsertslutt er ca. kl. 2300 og publikum forventes å ha forlatt området innen midnatt.

Nedrigg er estimert til å foregå til kl. 0300, dette innebærer at trailere og busser forlater området mellom kl. 0000 og 0300.

 

Lørdag

Opprigg fra kl. 1000.

Det forventes lite trafikk i forbindelse med opprigg til dette arrangementet.

Opprigg avsluttes kl. 2300

Parkeringsplassen er åpen fra kl. 0900 – 2300.

Parkeringsplassen vil være stengt.

Åpningsarrangementet åpner kl. 1145, og vi forventer at publikum ankommer fra dette tidspunktet.

Arrangementet har også aktiviteter utendørs på Ila-siden hele dagen.

Arrangementet avsluttes kl. 1700

Nedrigg fra 1700 til 0300, med lite trafikk ut av området i dette tidsrommet.

Nattarbeid ved Agnar Mykles plass


Klostergata-prosjektet i regi av Trondheim kommune vil natt til 13. september gjennomføre ledningsarbeid i Klostergata ved Margretes gate/Agnar Mykles plass.

Det skal legges nye vannledninger over vegen. Krysset vil delvis være stengt mens arbeidene pågår. Kjøring forbi arbeidene vil være via ett åpent felt i Klostergata over klosterruinen videre ned Klostergata mot Spektrum.

Det vil bli benyttet trafikkvakter mens arbeidet pågår.

Arbeidet starter kl. 16:00 i dag og vil pågå til de blir ferdige tidlig fredag 13. sept.

Naboer har fått varsel i postkassene.

Åpningscup Håndball i Trondheim Spektrum


30. August kl 16.00 starter årets åpningscup håndball. Den varer til søndag 8. september kl 18.00.

 

For mer info, se:

https://www.handball.no/regioner/region-midt-norge/kampaktivitet/andre-kamptilbud/apningscup/

Trafikkavvikling og Aqua Nor


Tirsdag 20. august klokka 10.00 åpner Aqua Nor. Messen arrangeres for 40. gang på Nidarø.

Åpningstider:

 • Tirsdag 20.08:  Kl. 10.00-17.00
 • Onsdag 21.08:  Kl. 10.00-17.00
 • Torsdag 22.08: Kl. 10.00-17.00
 • Fredag  23.08:  Kl. 10.00-15.00

Det er satt opp shuttlebusser fra hotellene i byen morgen og ettermiddag, disse har avstigning i Elvegata. Bussene fra Heimdal og Hell kommer ned Klostergata med avstigning ved arenaen. All retur med buss går fra arenaen.

For taxier er det etablert holdeplass for av- og påstigning på parkeringsplass ved idrettsbanen.

Som ved andre større arrangement står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate, ved idrettsbanen og ved arenaen. Mellom kl. 13.30-14.30 vil det også stå ekstra vakt i området Gudrunsgate/Andungen Barnehage for å ivareta trygg skoleveg.

Nedrigging starter umiddelbart etter messeslutt fredag. Arbeidet vil pågå hver dag, også gjennom helgen og på kveldstid. I hovedsak vil det fram til mandag blir gjort klart for transport ut fra området. Det vil derfor bli mindre ferdsel i Klostergata i helga. Mandag 26.08 forventes å bli dagen med størst trafikkbelastning ut fra arenaen. Dette vil avta utover i uka.

Les mer om Aqua Nor her: https://www.aqua-nor.no

 

Nå blir det mer asfalt i Klostergata


Klostergataprosjektet informerer om at det i løpet av denne uka skal asfalteres fra Andungen barnehage mot Agnar Mykles plass og deler av Gudruns gate.
Arbeidene vil starte enten tirsdag eller onsdag og pågå fram til og med fredag.

Aktiviteter på byggeplassen i ukene framover


En hektisk periode går mot slutten og denne uka ble bygget overlevert fra Veidekke Entreprenør AS til Trondheim Spektrum AS. Nå går snart prosjektet i feriemodus med mindre aktivitet. Mye av de utvendige arealene er også ferdigstilt, men det vil fortsatt pågå noe montering av møbler, etablering av plener, busker og trær og opprydding.

I selve hallen er nå idrettsgulvet nesten ferdig og det neste som skal skje er montering av stoler i den faste tribunen. Stolene leveres på mandag og blir montert i kommende uke.

Området rundt Trondheim spektrum blir nå rigget om. Først starter arbeidene med å endre på gjerdene for å klargjøre til messen i august.

Her følger en mer utfyllende oversikt over hva som skal skje i og utenfor hallanlegget de kommende ukene:

Uke 28:

 • Beplantning og såing, gartnerarbeid
 • Evt. komplettering møblering
 • Komplettering grøntarbeid mot stadion
 • Levering og start på arbeidet med å montere faste tribuner.
 • Rigging til messe.

Uke 29

 • Ferie (i utgangspunktet ingen aktivitet fra Veidekke). Mulig noe mindre gartnerarbeid.
 • Montering av faste tribuner innendørs.
 • Rigging til messe i hall D og F.

Uke 30:

 • Ferie (i utgangspunktet ingen aktivitet fra Veidekke). Mulig noe mindre gartnerarbeid.
 • Montering av faste tribuner innendørs.
 • Rigging til messe i hall D og F.

Uke 31:

 • Gartnerarbeid (Oppfølging grøntareal, beplantning, såing)
 • Montering av faste tribuner innendørs.
 • Rigging til messe i hall A, D og F.

Uke 32:

 • Gartnerarbeid (Oppfølging grøntareal, beplantning, såing)
 • Montering av  faste tribuner innendørs.
 • Rigging til messe i hall A, D og F og utendørs.

 

Milepæl: Trondheim Spektrum overtok bygget fra Veidekke


Tirsdag overtok Trondheim Spektrum offisielt bygget fra totalentreprenøren Veidekke. Adm.dir i Spektrum, Eva Annie Svendsen signerte protokoll for overtakelse sammen med prosjektleder fra Veidekke, Kåre Ydsti. - Dette er en  viktig milepæl for Trondheim Spektrum, understrekte hun.

Fremdeles gjenstår det en del arbeid før offisiell åpning 6. oktober. Det handler om legging av sportsgulv, montering av tribuner og annen installasjon som utføres i regi av Spektrums  prosjektleder fra ÅF Advansia.

Eva Annie Svendsen og Kåre Ydsti signerer overtakelsesprotokoll.

Rådmann Morten Wolden holdt tale for de mange som har lagt ned stor innsats i byggeprosjektet så langt. Han deltok i markeringen sammen med kommunaldirektør Olaf Løberg, styreleder i Trondheim Spektrum Siri Merethe Rønning og prosjektleder Espen Johannessen fr ÅF Advansia.

Etter markeringen ble alle invitert på befaring  i nyhallen.

Trondheim Spektrum har stengt frem til september når breddeidretten er tilbake etter sommerferien. For uten dette vil det kun være åpent i forbindelse med arrangement. Det første arrangementet i den nye delen av Trondheim Spektrum er årets fiskerimesse Aqua Nor. Den går av stabelen 20. - 23. august.

 

Øya avløpspumpestasjon ferdig


Pumpestasjonen har nå vært gjennom ca. 3 mnd med prøvedrift og alt fungerer som det skal. Fire av fem gamle avløpumpestasjoner er nå lagt ned på Øya. Det gjenstår å koble om ledninger i enden av Schwachsgate for å kunne legge ned den siste stasjonen. Arbeidene med dette starter i løpet av høsten (framdrift er avhengig av arkeologer i Klostergata).
Før fellesferien vil det foregå noen avsluttende arbeider på Øya avløpspumpestasjon, som rekkverk mot elva og utskifting av dør.
Byggingen av Øya avløpspumpestasjon har vært et krevende prosjekt både teknisk sett og for omgivelsene rundt byggeplassen.
Vi ønsker å takke alle som har bidratt til at byggingen av nye Øya avløpspumpestasjon ble vellykket. Og sist, men ikke minst, ønsker vi å takke Øya sine innbyggere for tålmodigheten i byggeperioden.
Vi som har arbeidet med pumpestasjonen for Trondheim kommune ønsker alle en riktig god sommer!

Planering for tursti


I kveld onsdag skal Veidekke gjøre en ekstra innsats for å få til en fin tursti rundt elvesvingen. Derfor så vil det bli arbeidet fram til ca klokka 21.00.  Det dreier seg om planeringsarbeid innenfor byggegjerdene.

Aktiviteter utendørs


Asfaltarbeidet foregår ut denne uka med unntak av fortau mot vest, det tas uke 27; - altså første uka i juli. Da skal også asfalten merkes. Samme uke skal det også slisses og legges heller i fotgjengerovergang.

Arbeidene med å lage sykkelstativ, planering og asfaltering ved stadion pågår ut uke 29. (Her er det en viss mulighet for at asfaltarbeidet skjer noe senere).

Såing og beplantning av utearealene skal foregå ut august.